Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 973 вопросов и 6 445 718 ответов!

ЭТО 8 КЛАС!!!Помогите пожалуйста))) Завдання:Перепишіть,розставляючи розділові знаки.Однорідні члени речення підкресліть,узагальнювальні слова

5-9 класс

при них виділіть рамкою

Ім'я людини це юридично зафіксоване слово вирізнення особи.В іменах відображені духовна культура характер і світогляд народу.Прадавні українці мали імена промовисті й милозвучні Добриня Дана Любим.Спільними для сов'янського світу були такі імена Богумил Миролюба Полян Творилад Братислав. Із прийняттям християнства почали впроваджувати грецькі римські єврейські імена.Часом їх було важко вимовити і запам'ятати тому народні імена вживался поряд із християнскими.Майже кожен українець мав два імені традиційне й церковне.З часом хистиянскьке ім'я стало головним.Чимало народних імен збереглося у вигляді Тригуб Хмара Богород. За Г.Лозко

Romanovaelena20 29 окт. 2014 г., 7:50:50 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
VovanArchipov
29 окт. 2014 г., 10:41:07 (5 лет назад)

Ім’я людини - це юридично зафіксоване слово для вирізнення особи. Кожен народ протягом тисячоліть виробив свої власні імена. В них відобразилася його духовна культура, характер і світогляд. Прадавні українці мали промовисті й милозвучні імена: Добриня, Дана, Любим. В давні часи слов’яни мали тісні племінні зв’язки, тому досить часто імена були спільними для всього слов’янського світу: Богумил, Миролюба, Крилач, Полян, Творилад, Братислав.

Ответить

Читайте также

Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте вставні знаки. Укажіть складні речення, визначте та підкресліть у них граматичні основи.

Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.
1. Звісно всі слова тут добрі але ти своє знайди. 2. Знов прибули до нашої шпаківні мабуть її хазяї. 3. Так минули прудкобіжно може дні а може тижні. 4. Проста здається думка але цінна. 5. Дивлюсь на зорі опівнічні на жаль вони також не вічні. 6. Росинка у траву спросоння певно впала. 7. Бувало сядемо до столу наллє нам мати молока.

Спишіть, розставляючи розділові знаки.. Увечері при заході сонця небо бралося рум'янцем перетворюю­чись у тонке

рожевіння. Крім утоми її тіло краяла велика туга спричинена відсутністю дочки. Другого дня тільки на світ зайнялося Христя вже прибирала в хаті боячись

ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 8 КЛАС. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Усі подані словосполучення є іменниковими в рядку:
A) робота над текстом, поради учням, день народження;
Б) спільно з другом, їхати верхи, накритий стіл;
B) писати листи, зробити по-своєму, сто років;
Г) вимита підлога, нова сукня, сидіти тихо.

2. Тире в неповному реченні ставиться в рядку:
A) Дерево шанують, як добре родить, а чоловіка як добре робить (Народна творчість).
Б) Я син народу, що вгору йде, хоч був закритий в льох (І. Франко).
B) Два чобота пара (Народна творчість).
Г) У нас кохати полюбить сновна, і серце з милим вік не розлучати (А. Малишко).

3. Однорідними означеннями ускладнене речення (розділові знаки пропущено):
A) Весна була рання дружна (3. Тулуб).
Б) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг… (М. Коцюбинський)
B) Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, пополовіли, а десь за тиждень взялися бронзою (І. Цюпа).
Г) Сподом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студений гірський потік (І. Франко).

4. Поширеним звертанням ускладнене речення:
A) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги (В.Симоненко).
Б) Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така (К. Мотрич).
B) «Слава тобі, Дніпре!» – нодумки зашепотів ніби молитву Андрій (С. Плачинда).
Г) Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П.Дорошко).

5. Помилки відсутні в реченні:
A) Гуляючи в лісі, ми милувалися красою природи, збирали квіти та ягоди.
Б) Побувавши в Єгипті, Лесею Українкою було написано вірш «Напис в руїні».
B) Розквітаючі дерева наповнювали сад тонкими пахощами весни.
Г) Не дивлячись на несприятливі погодні умови, експедиція продовжувала свій шлях.

6. Відокремлений член є обставиною в реченні:
A) Пішов Гонта, похилившись (Т. Шевченко).
Б) Часом, злякана нами, з дерева з шурхотом спурхувала птиця (В. Винниченко).
B) Особливе місце в літературі для дітей займає поезія, зокрема для наймолодших читачів (В. Бичко).
Г) Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий ілюстратор (О.Довженко).

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.
А) І швець, і жнець, і на дуді грець (Народна творчість).
Б) Роса почала слатися по землі (І. Нечуй-Левицький).
В) Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть! (Т. Шевченко)
Г) Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли снадала спека… (І. Цюпа)

1) Простий дієслівний присудок;
2) дієслівний складений присудок;
3) іменний складений присудок.

8. Установіть відповідність між односкладним реченням і його видом.
1) Починало вже дніти (М.Коцюбинський).
2) Дивився спідлоба, важко кудись у далеч, і міряв землю… (В. Шевчук).
3) ІЦо посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

А. Означено-особове;
Б. узагальнено-особове;
В. неозначено-особове;
Г. безособове.

9. Установіть відповідність між виділеними словами в реченні та другорядним членом, яким вони
1) Означення;
2) додаток;
3) обставина.

А. Город був засаджений всякою всячиною (Л.Дмитерко).
Б. По заході сонця одразу сплив повний місяць над островом, освітив очерети, кущі, виселок (М. Трублаїні).
В. Душ з п’ять хлопців мостилося біля столу з книжками (С. Васильченко).
Г. От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади (І. Нечуй-Левицький).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 тест контролю української мови до нього
(1) Образ козака на наших картинах – цс велична, викристалізована віками дума народу її свою сутність. (2) Народ стомився від повсякчасних воєн, від розорень і зпустошень, що оберну квітучий край у пустку. (3) Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув
миру, вільної праці. (4) М ролюбивий характер народу й уособлюс образ козака бандуриста. (5) Але водночас український н род завжди був готовий освятити ножи, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю.

(З журналу)

10. Позначте речення, ускладнені однорідними членами.

11. Позначте речення, у яких допущено орфографічну помилку.

12. Доведіть або спростуйте тезу: «Мистецтво – один із засобів творення особистості» (6-7 чень). У висловлюванні використайте однорідні члени речення та відокремлені означення.

уявіть що застудився хтось із членів сім'ї лікар порадив сироп від кашлю вітамін С жарознижувальний засіб та розчин для інгаляцій

складіть речення за допомогою якого ви звернетеся до аптекаря використавши назви зазначених видів як однорідні члени реченняВы находитесь на странице вопроса "ЭТО 8 КЛАС!!!Помогите пожалуйста))) Завдання:Перепишіть,розставляючи розділові знаки.Однорідні члени речення підкресліть,узагальнювальні слова", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.