Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 826 вопросов и 6 433 868 ответов!

Емоційно-експресивний або стилістичний

10-11 класс

компонент у речення можуть вносити:
А присудки;
Б інверсії;
В поширені означення;
Г другорядні члени речення.
3. З’ясуйте, в якому реченні пропущено
тире між підметом і присудком:
А Гомоніти з високим начальством було для
Хоми втіхою (О. Гончар).
Б Жити значить безперервно рухатися вперед
(С. Джонсон). В Твоя любов як сміх дитячий
(Д. Іванов).
Д Ми сірі гуси в хмарі (А. Малишко).
4. Укажіть двоскладне речення, яке легко
перебудувати на односкладне.
А Тайга не давала йому нічого.
Б Дівчина враз насупилась, розгнівалася.
В Даремно він нишпорив з пильністю вченого
і з відчаєм голодного.
Г Його гнала вперед надзвичайна впертість,
сто разів випробувана і загартована
мужність (З творів І. Багряного).
5. Укажіть речення, в якому неправомірно
пропущено кому між однорідними
членами.
А Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і
нескінченний Чумацький Шлях простягався у
вічність двома велетенськими кривими
коліями (О. Довженко).
128
Усі уроки української мови в 11 класі.
Академічний рівень
Б Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було
носить її на руках і дарує їй то золоті сережки,
то добре намисто.
В Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив
з Черевани- хою руки.
Г Защеміло горде дівоче серденько, да
мовчала небога не сказала й матері (З
творів П. Куліша).
6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайву
кому.
А Марія переживала прочитане, раділа чи
плакала разом із тими людьми, про яких
оповідала книжка.
Б Гнат як міг припрошував, підкладав їй, що
видавалося йому смачнішим, годував
цукерками, як дитину.
В Піднесена й урочисто чиста Марія приймала
свої дари, цілувала кожного в уста, а
Мартина — схилилася і, як батька, поцілувала
в руку.
Г Одарці дещо не до вподоби, що Марія
занехаяла старосвітські звичаї, і не
вбиралася до шлюбу, як це було прийнято,
але такі вже настали часи (З творів У.
Самчука).
7. Визначте, яке з речень ілюструє правило
вживання двокрапки після
узагальнювального слова перед
однорідними.
А З Оксаною от що: їй 17 літ, батько її, Рубан,
сюсюкає, а мати теж сюсюкає.
Б І далі (щоб не забути): у перший, у другий,
як і в дальші томики я вкладаю речі, ще ніде
не друковані.
В Дивишся на гетьманський ліс, згадується:
гетьманщина, Гоголь, татари, Карло XII і т. ін.
(З творів М. Хвильового). Г Все зберегла моя
уява: ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).
8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка
після узагальнювального слова перед
однорідними членами невиправдано
пропущена. А Тьотя Бася не обідала її
обід з’їв хтось. (У. Самчук)
Б Йшли разом до комори, розглядали та
упорядковували свої подарунки хустки,
спідниці, полотно. (У. Самчук)
В Люблю дивитись на Дніпро з його стрімких
високих круч (В. Сосюра)
Г Павлина Анфисівна сама ж невинність вона
ж не знала, що Анфиса Павлівна дитячу
котлету їла (3 творів М. Хвильового).
9. З’ясуйте, в якому з речень після
однорідних членів замість коми слід
поставити тире.
А Сусіди посідали на призьбі, запалили
люльки, вернулись до своєї розмови (С.
Васильченко).
Стилістика простих речень
129
Б Він приніс здоровий пучок ласкавцю,
гвоздиків та крокусу, котрий вже зацвів
жовтогарячими патлатими квітками (І.
Нечуй-Левицький).
В І зелений садок, і маленька пасіка в садку
під горою, і криниця під грушею, і левада, і
зелена діброва на горах, і розмова з
Лавріном за пасікою, все ніби заквітчало
свекрову хату квітками та залило пахощами (І.
Нечуй-Левицький). Г Як не любити зими
сніжно-синьої на Україні моїй, Саду старого в
пухнастому інеї, Сивих, веселих завій? (М.
Рильський).
10. Укажіть речення, що потребує
стилістичної правки.
А У поемі «Сон» Тарас Шевченко зображує
тяжку долю українського селянства.
Б Після одруження інститутка почала жити на
хуторі чоловіка.
В Панночка сердилась на Устину з Прокопом і
на свого чоловіка, на полковника, гостей, що
не зручно при них їй було заборонити їм
повінчатися.
Г За те, що Прокіп не дав панночці зобидити
Устину, його віддали в москалі.
11. З’ясуйте, що виражає в реченні
звертання ^ О земле рідная! Не
жатиме неситий пшениці на твоїх
ланах! (М. Рильський) А докір;
Б радість;
В іронію;
Г гідність.
12. Визначте, що виражає вжите у реченні
вставне слово
Ось, нарешті, видко віддалік і її будинок (Ю.
Яновський).
А впевненість або невпевненість у
повідомленні;
Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);
В ввічливість для активізації бесіди;
Г вказівку на джерело повідомлення.

кристинакольца 28 янв. 2015 г., 23:14:32 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Ezergayl98
29 янв. 2015 г., 0:51:29 (2 года назад)

Емоційно-експресивний або стилістичний
компонент у речення можуть вносити:
  Б інверсії;
 
3. З’ясуйте, в якому реченні пропущено
тире між підметом і присудком:
  Б Жити значить безперервно рухатися вперед
(С. Джонсон).
 
4. Укажіть двоскладне речення, яке легко
перебудувати на односкладне.

Б Дівчина враз насупилась, розгнівалася. (Враз насупилась, розгнівалася).
 
5. Укажіть речення, в якому неправомірно
пропущено кому між однорідними
членами.

Г Защеміло горде дівоче серденько, да
мовчала небога (,)не сказала й матері (З
творів П. Куліша).

6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайву
кому.

  Г Одарці дещо не до вподоби, що Марія
занехаяла старосвітські звичаї  (,)  і не
вбиралася до шлюбу, як це було прийнято,
але такі вже настали часи (З творів У.
Самчука).

7. Визначте, яке з речень ілюструє правило
вживання двокрапки після
узагальнювального слова перед
однорідними.
  
Г Все зберегла моя
уява: ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).

8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка
після узагальнювального слова перед
однорідними членами невиправдано
пропущена.

Б Йшли разом до комори, розглядали та
упорядковували свої подарунки (:)  хустки,
спідниці, полотно. (У. Самчук).

9. З’ясуйте, в якому з речень після
однорідних членів замість коми слід
поставити тире.
 
В І зелений садок, і маленька пасіка в садку
під горою, і криниця під грушею, і левада, і
зелена діброва на горах, і розмова з
Лавріном за пасікою - все ніби заквітчало
свекрову хату квітками та залило пахощами (І.
Нечуй-Левицький).

10. Укажіть речення, що потребує
стилістичної правки.
 
 В   Панночка сердилась на Устину з Прокопом і
на свого чоловіка, на полковника, гостей, що
не зручно при них їй було заборонити їм
повінчатися.
 
11. З’ясуйте, що виражає в реченні
звертання ^ О земле рідная! Не
жатиме неситий пшениці на твоїх
ланах! (М. Рильський)

Г  гідність.

12. Визначте, що виражає вжите у реченні
вставне слово
Ось, нарешті, видко віддалік і її будинок (Ю.
Яновський).

А впевненість або невпевненість у
повідомленні;
  

Ответить

Читайте также

1) Емоційно забарвлені суфікси є в усіх словах рядка: а) премудрий, предки, берізка, позолота б) морозець, щастя, прамова,

невіглас

в) діточки, марище, музика, рецепт

г) узлісся, паморозь, прадід, забуття.

2) Синонімічними є префікси у словах рядка:

а) подивився - заглянув

б) вийшов - зайшов

в) добіг - прибіг

г) аморальний - недалекий

3) Не чергуються голосні чи приголосні звуки при словотворі у словах рядка:

а) універмаг, скло, весна, лікар

б) садити, просити, могти, стерегти

в) бік, поріг, книга, вухо

г) бібліотечний, дружний, шкільний, ручний.

4) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково утворені чоловічі імена по батькові є в рядках:

а) Васильович, Кузьмич, Лукич, Хомович

б) Кузьмович, Хомич, Савич, Ілліч

в) Яковлевич, Гордійович, Хомович, Андрійович

г) Кузьмович, Геннадієвич, Лукович, Юрійович.

5) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково написані слова є в рядках:

а) приглухий, прізвище, розізлити, марево

б) аличевий, безсонний, плетиво, дідище

в) сердешний, відгнути, прегіркий, проїзний

г) меливо, тіньовий, зігнати, прамова

6) Установіть відповідність між синонімічними префіксами:

1. Най- А) Не-

2. Анти- Б) Між-

3. Інтер- В) Від-

4. Де- Г) Пре-

Д) Проти-

7) Словотворення - це...

8) Префікси па-, пра-, уз- надають словам відтінку...

9) Слова з експресивнимм морфемами уникають у стилях ...

10) Суфікси -еньк-, -юсіньк-, -есеньк- уживають з метою...

11) Префікс с- в словах пишеться ...

12) Написання суфіксів -ов-, -ев- (дощовий, грушевий) залежить від ...

помогите плиииииииииииииииииииииииииииииииз Визнане художні засоби в поданій строфі з поезії В.Стуса. З'ясуйте, яку стилістичну

роль вони виграють у творі.

На колимськім морозі калина
зацвітає рудими слізьми.
Неосяжна осонцена днина,
І собором дзвінким Україна
написалась на мурах тюрми ...


Напишіть невеликий твір на самостійно обрану тему. Використовуйте в ньому відомі вам засоби образності мови.

Установіть відповідність між стилістично забарвленими (маркованими) словами й словосполученнями та стилями мовлення:

1 Депутат, демократичне суспільство, правове поле;
2, інструкція, наказ, витяг з протоколу;
3 маршрутка, скромняга, не балабонь;
4 числова константа, ядерна реакція, безсполучникове складне речення;
5 п’янке повітря, зорепад, зозуленько моя.
А науковий
Б художній
В публіцистичний
Г офіційно-діловий
Д розмовний
Е конфесійни

1.Стилістичну диференціацію мови, її функціонування вивчає 1.стилістика 2.фонетика 3.лексикологія 4.морфологія 2.

Відповідність індивідуального мовлення нормам даної мови, вміння використовувати мовні засоби в різних умовах спілкування відповідно до мети і змісту мовлення – це

А стиль мовлення

Б тип мовлення

В культура мовлення

Г жанр мовленняВы находитесь на странице вопроса "Емоційно-експресивний або стилістичний", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.