Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 768 вопросов и 6 433 787 ответов!

З поданих слів утвори і запиши речення.Гості, ходити, по, класи.Сонячний зайчик, бігати, по, стіни

5-9 класс

Qwe06 12 янв. 2017 г., 14:35:49 (10 месяцев назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Katya014
12 янв. 2017 г., 15:07:26 (10 месяцев назад)

Гості школи ходили по класам, а учні пускали по стінам сонячних зайчиків.
Бігавши по класі учні ловили сонячних зайчиків

Ответить

Читайте также

З поданих слів утвори і запиши речення.

Марійка, розставляти, посуд, по, столи.
Кіт, бігати, по, дахи

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) садиба, гайок, веселощі, коромисло;
б) білочка, крашанка, степ, колиска;
в) малюк, синь, люлька, ялинка;
г) персик, світло, тигреня, тисяча.

2. Запишіть три слова, у яких звуків більше, ніж букв.

3. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) дорога, книга, ручка, мости;
б) міст, яма, зелений, техніка;
в) соняшник, хлопчик, хутірець, поле;
г) яблуня, єнот, їжак, їжа.

4. Наведіть три слова, у яких [о], [е] може чергуватися з [і].

5. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) будівля, джем, джміль, нога;
б) кладка, ложка, лізти, празький;
в) голуб, обсадити, різкий, солодкий;
г) хлів, сад, клуб, приповідка.

6. Запишіть три слова, у яких у ненаголошеній позиції пишеться буква е.

7. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) пушок, суп, схопити, коса;
б) кухлик, порох, сніжинка, крига;
в) порошинка, сніг, криголам, бігти;
г) зблизька, соняшник, дуб, салат.

8. Запишіть п’ять слів, у яких відбувається дієслівне чергування приголосних.

9. Від поданих слів утворіть іменники із суфіксом -ств(о).
Убогий, ткач, козак.

10. Укажіть рядок слів, у яких буква я позначає два звуки:
а) п’явка, яструб, ясний, Лук’яненко;
б) рішення, тигреня, рілля, ясочка;
в) заряд, ялівець, тихоня, краля;
г) Ярослав, В’ячеслав, Святослав, Яків.

11. Наведіть три приклади слів, у яких букви я, ю, є, ї позначали б один звук.

12. Зробіть фонетичний розбір слова земля.

Із поданих слів утворіть словосполучення,використовуючи вид зв'язку слів керування.

Директор,школа; атестація, історія; говорити,подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник ; вітати, Олена Вадимівна ; наполягати,змаганя ; сильніший, команда ; відповідати, Вероніка.

від поданих іменників утвори і запиши прекметники (всіх родів)

ліс, мороз, зима, хмара, школа, цемент, птах, голос.Вы находитесь на странице вопроса "З поданих слів утвори і запиши речення.Гості, ходити, по, класи.Сонячний зайчик, бігати, по, стіни", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.