Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 847 вопросов и 6 433 915 ответов!

Як поділити слово Одинадцять на склади???

5-9 класс

12елена 11 дек. 2014 г., 0:08:59 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dimonloxotron
11 дек. 2014 г., 2:09:27 (2 года назад)

О - ДИ - НАД - ЦЯТЬ - 4 склади

+ 0 -
миЛаФФкаэ
11 дек. 2014 г., 5:04:05 (2 года назад)

оди-на-дцять

Ответить

Читайте также

Завдання і запитання

1. Що вивчає фонетика?
2. Розкрийте поняття звук і буква.
3. Для чого слугують звуки мовлення?
4. Що лежить в основі поділу звуків на голосні й приголосні, чим вони різняться?
5. Сформулюйте основний принцип поділу слів на склади.
6. Чим характерний наголос в українській мові?
7. За якими ознаками класифікуються приголосні? Назвіть їх групи за дзвінкістю/ глухістю та твердістю / м'якістю, наведіть приклади.
8. За якими ознаками відбувається уподіблення приголосних? Покажіть на прикладах.
9. У чому виявляється спрощення в групах приголосних? Проілюструйте.
10. Як позначається м'якість приголосних на письмі? Наведіть приклади.
11. Коли у словах пишеться, а коли не пишеться м'який знак? Підтвердіть прикладами.
12. Коли у словах ставиться, а коли не ставиться апостроф?
13. Коли у словах пишеться йо, а коли ьо?Вы находитесь на странице вопроса "Як поділити слово Одинадцять на склади???", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.