Статистика
Всего в нашей базе более 4 322 905 вопросов и 6 437 399 ответов!

Украінська мова. Завдання: Що це за слово? 1.Спільнокореневе слово до дієслова смакувати - іменник в орудному відмінку однини. 2.

5-9 класс

Іменник,спільнокореневе слово до прикметника сердечний.

Yurarodinru 01 авг. 2013 г., 7:12:21 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Лерка1205
01 авг. 2013 г., 9:55:15 (4 года назад)

1. 1.Спільнокореневе слово до дієслова смакувати - іменник в орудному відмінку однини - 

Ответить

Читайте также

1. Слово, яке не є спільнокореневим до слова "рік" :

щороку, річний, роком.
2. Слово, яке не є спільнокореневим до слова "листяний" :
листок, листочок, листяні, безлистяний.

Помагитее пожалуйста!!!

Поставити наведені іменники в орудному відмінку :
Однини, пояснити їх написання.
Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.

Записати, розкриваючи дужки, слова у дві колонки:

у першу — в яких букви подовжуються; у другу — в яких подовження не відбувається.
Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я, (л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я, відродже(н)я.

УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС ТЕСТИ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ

ВАРІАНТ 2
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь.
1. Виберіть варіант, який є закінченням визначення.Точно переданий уривок будь-якого висловлювання чи письмового твору, що наводиться для підтвердження або пояснення своїх думок називається…
A) прямою мовою; Б) непрямою мовою; B) діалогом; Г) цитатою.
2. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут? (В. Сухомлинський).
B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок… (В. Собко).
3. Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.
A) «Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку українського народу.
Б) Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля».Вы находитесь на странице вопроса "Украінська мова. Завдання: Що це за слово? 1.Спільнокореневе слово до дієслова смакувати - іменник в орудному відмінку однини. 2.", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.