Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 628 ответов!

Здесь мало там просто варианты ответов 7 -6 заданий хотя бы что то хотя ыб одное Які безсполучникові складні речення можуть

5-9 класс

мати більше двох частин у своєму складі?

Яка інтонація не характерна для безсполучникового складного речення з

неоднорідними частинами?

Для яких стилів характерне вживання складних речень із із сполучниковим зв'язком?

Позначте безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами

1.Багряний лист в гаях кружля , шумлять отави молодо

2.Шелестіли верби , щебетали ластівки над стріхою

3.Принишк і сховався вітер - глибока тиша залягла довколо.

4.Давно копита відгучали , уже й пропав й за ними слід.

Позначте безсполучникові складні речення в яких замість коми слід поставити двокрапку

1.На гілці сидів шпак і співав,він нікого не боявся , заливався на все горло.

2.Погляд хлопця відхилений до сусіднього дворища ,там?-голосно кричав.

3.Подивись , шляхів нема, а тільки де-не-де поплутані стежинки

4.Рум'яна осінь хилить віти, горіхи сохнуть на ліщині.

Укажіть безсполучникові складні речення в яких не можна доповнити кількість частин

1.Шелестить пожовкле листя , гуляють хмри

2.Люди до неї говорять , не чує

3.Не витріщиш очі-вивернеш калитку

4.Не шукай долі , шукай волі

Укажіть речення в яких розділові знаки поставлені неправильно

1.Коли він торкався смичком до струни скрипки,все на світі зникало і залишалася тільки музика

2.Колисав мою колискузвук підгірської трембіти ,що від неї зорі меркнуть і росою плачуть квіти

3.Було тихо , а то й вітерець знявся ,почало колесом сніг крутити

4.Ліс великий , але грибів немає:ростуть серед дубів.

Linagromova2001 16 апр. 2013 г., 23:38:22 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
степаныч125ru
17 апр. 2013 г., 1:41:14 (6 лет назад)

Позначте безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами

1.Багряний лист в гаях кружля , шумлять отави молодо

2.Шелестіли верби , щебетали ластівки над стріхою

3.Принишк і сховався вітер - глибока тиша залягла довколо.

4.Давно копита відгучали , уже й пропав й за ними слід.

Позначте безсполучникові складні речення в яких замість коми слід поставити двокрапку

1.На гілці сидів шпак і співав,він нікого не боявся , заливався на все горло.

2.Погляд хлопця відхилений до сусіднього дворища ,там?-голосно кричав.

3.Подивись , шляхів нема, а тільки де-не-де поплутані стежинки

4.Рум'яна осінь хилить віти, горіхи сохнуть на ліщині.

Укажіть безсполучникові складні речення в яких не можна доповнити кількість частин

1.Шелестить пожовкле листя , гуляють хмри

2.Люди до неї говорять , не чує

3.Не витріщиш очі-вивернеш калитку

4.Не шукай долі , шукай волі

Укажіть речення в яких розділові знаки поставлені  неправильно

1.Коли він торкався смичком до струни скрипки,все на світі зникало, і залишалася тільки музика

2.Колисав мою колиску звук підгірської трембіти ,що від неї зорі меркнуть і росою плачуть квіти

3.Було тихо , а то й вітерець знявся ,почало колесом сніг крутити

4.Ліс великий , але грибів немає:ростуть серед дубів.

Ответить

Другие вопросы из категории

СРОЧНО, КТО-НИБУДЬ, НАПИШИТЕ, НА ЗАВТРО НАДО, УМОЛЯЮ, ЛЮДИИ!!! 1.Складіть і запишить твір-роздум на тему: "Яким має бути справжній друг", який

складався з 3-5 ССЦ. ДОВІДКА: людина, що відповідає моєму ідеалу, вірний, незрадливий; готовий допомогти в біді; правдивий, принциповий; може й готовий захистити; безкорисливий; зацікавлений у добробуті й злагоді; вдячний товарищ. 2. Що називають абзацом: А) тему тексту; Б) головну думку текст; в) частину тексту від одного відступу до іншого, у якій развернутий зміст підтеми; г) частину тексту, яка несе найбільше емоційне значення.

Читайте также

1. Односкладним є речення в рядку:

А) На полі одразу зчинився галас (М. Стельмах).
Б) У тихій радості-журбі вклонявся вечір дневі (М. Рильський).
В) Не кажи «гоп», доки не перескочиш (Народна творчість).
Г) Лиш той творити може, хто любить свій народ (В. Сосюра).

2. Односкладним простим реченням з головним членом, вираженим присудком, є речення:
А) Налякані чужим голосом, птахи з тривожним писком крутились над головою
Соломії (М. Коцюбинський).
Б) На сірий камінь – сірий дощ… (Д. ГІавличко)
В) Підеш собі, зажурившись, гаєм по долині (Т. Шевченко).
Г) Без гарячої любові до природи людипа не може бути митцем (О. Довженко).

3. Односкладним простим реченням з головним членом, вираженим підметом, є речення:
А) Одна в поета правда – чистота (Т. Шевченко).
Б) Холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають на землю мокрі коси (М. Коцюбинський).
В) Холодний осінній ранок…
Г) Він поселився в домі їхньому, під зорепадом жолудів (Л. Костенко).

4. Односкладним реченням як частиною складного є речення:
А) Як я ненавиджу ті очі і ненавидячи люблю (В. Симоненко).
Б) Гнуться клени ніжними колінами, чорну хмару сріблять голуби… (М. Рильський)
В) Посієш вчасно – вродить рясно (Народна творчість).
Г) Приємно бродити по теплих калюжах після грому й дощу чи ловити щучок руками (О. Довженко).

5. Неповним є речення:
А) Біла-біла й легка, як пушинка з кульбаби, загубилася в бездонній синяві хмарка.
Б) Одна-єдина над неозорим казахстанським степом.
В) Як це хороше – лежати в затінку під маминим кущем і вдивлятися в загублену в небі хмаринку! (За О. Донченком)
Г) Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко).

6. Тире ставиться в неповному реченні в рядку:
A) Чисте повітря для людей похилого віку – найкраща мікстура (Ю. Збанацький)
Б) Без гожих днів – не бути літу, а без дощів – немає цвіту. (А. Малишко)
B) І щуку кинули – у річку (Л. Глібов)
Г) Поезія – це діло совісне, не грайся нею безпричинно (А. Малишко)

У завданнях 7-9 тест контролю 8 клас до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між односкладними простим реченням і його видом.
1) Узагальнено-особове;
2) неозначено-особове;
3) безособове.

А. Щоб пізнати людину, треба з нею мішок солі з’їсти (Народна творчість).
Б. Кричало до Бога, до чорта, до людей (В. Винниченко).
В. Тим часом розвиднялось, світало (М. Рильський)
Г. Поспішиш – людей насмішиш (Народна творчість).

8. Установіть відповідність між виділеним словом в односкладному реченні і частиною мови, яко воно є.
1) Займенником;
2) дієсловом;
3) прислівником.

А. Життя – така велика ковзанидя.
Б. Кому вдалось, не падавши, пройти?
В. Нелегко, кажуть, жити на дві хати.
Г. А ще нелегше – жить на дві душі!

(Л. Костенко)

9. Установіть відповідність між виділеними словами в односкладному реченні і другорядним чл ном, яким вони є.
1) Додатком;
2) обставиною;
3) присудком.

А. Чумацький шлях долали і долаєм, бо нам пройти судилося цей Щ шлях (Є. Гуцало).
Б. Вам не втекти від правди суду ні в небесах, ні на землі (В. Сосюра).
В. Герой користі не шукає зроду (Леся Українка).
Г. Не можна судити про людину з першого погляду (О. Радиіцев).

Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з

двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок.

Помогите пожалуйста с тестом,найти правельные ответы. 1. З одним головним членом э речення: А. На незабудцi бринiв рудий джмелик. Б. В"iжджаэ в степ

червоне лiто на незагнузданiм конi. В. Не маю зла до жодного народу Г. З-помiж хмар переблискуе мiсяць

Записати

речення, розставити розділові знаки, побудувати структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити
головні і другорядні члени речення, надписати над кожним словом, до якої
частини мови воно належить, визначити
тип складного речення, дати характеристику кожного простого речення, яке входить у складне)Вы находитесь на странице вопроса "Здесь мало там просто варианты ответов 7 -6 заданий хотя бы что то хотя ыб одное Які безсполучникові складні речення можуть", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.