Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 635 вопросов и 6 444 558 ответов!

Познач неправильно вжитий займенник.

5-9 класс

А) подібний до неї
Б) пробачте мені
В) підійшов до нього
Г) скільки годин?

Miha1945 03 окт. 2013 г., 21:52:32 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Gerasimchuk0506
03 окт. 2013 г., 22:22:56 (6 лет назад)

це відповідь 
лучшую відповідь

Ответить

Другие вопросы из категории

поможіть будь-ласка написати твір на одну із тем: " Гроші- сила: одних підкуплять, другх напооять, а третім лиха накоїть." , " Чи можна покращити

екологічний стан нашого міста?" , "не шукай правди в інших коли в тебе її нема" , "Брехня і приятеля робить ворогом" , " не родись багатий та вродливий, а подись при долі та щасливий!"

Читайте также

1.Познач речення, у якому неправильно вжито дієприслівниковий зворот. А) Качки вже заспокоїлися і, поклавши голови на водяні лілеї, полягали

спати...

Б) Іван, переступивши поріг, зупинився, уважно розгледів кімнату.

В)Гуляють качатка, у теплій воді купаючись.

Г) Повертаючись додому, Святославу вдалося захопити добре укріплене хозарське місто Біла Вежа.

2.Познач рядок із дієприслівниками у формі доконаного виду минулого часу.

а) пірнувши, наспівуючи, допомігши;

б) розгулявшись, отримавши, постановивши;

в) розлютившись, здобуваючи, оглядаючи;

г) підтримуючи, згоряючи, запрошуючи.

Запишіть речення, замінивши неправильно вжиті слова:

1. у обяві йшлася мова про самі найсучасніші товари.
2. Дякую вас, Олена Іванівн, за допомогую

указати речення, в якому неправильно вжито дієприслівниковий зворот:

А: Вислухавши пацієнта, лікар дає йому рекомендації
Б: Вітер збивав мене з ніг, гойдаючи дерева
В: Посадивши дерева, учні взялися за прибирання твору
Г: Збираючи гриби, я милувався осіннім лісом.
Будь ласочка поможіть

2. Позначте рядок, усі словосполучення в якому утворені правильно: А два дні, три олівця, чотири пенали; Б чотири портфеля, п'ять робітників, десятеро

хлопців; В три п'ятих метрів, троє казок, два кошики; Г п'ять сьомих кілометра, семеро курчат, дванадцять книжок

6. Позначте рядок, у якому всі відмінкові форми числівників правильні: А одинадцятьма, сто сорока п'яти, у двадцять сьомому; Б шістдесятьох, семистами, п'ятнадцяти; В дев'яноста двох, шістсот тридцять четвертого, ста п'ятидесяти; Г сімдесятьома шістьма, двохсот, сорока шести.

8. Позначте рядок, усі числівники в якому — складні: А сімдесят, одинадцять, сто три; Б п'ятнадцять, чотириста, тридцять; В сорок, дев'яносто, вісімдесят; Г триста, шістдесят, десятеро.

10. Позначте рядок, у якому числівник є присудком: А Перші ссавці з'явилися на Землі сто п'ятдесят мільйонів років тому. Б Леви сплять до двадцяти двох годин на добу. В Як правило, кількість малят у зайців і диких кабанів — дванадцять. Г Двісті шістдесят років тому було доведено належність китів до ссавців.

11. У реченні Із дев'яноста голок сокири не склеїш, числівник є: А підметом; Б присудком; В означенням; , Г додатком.

12. Позначте речення, у якому час позначено неправильно: А Нарада почалася о чотирнадцятій. Б Зустріч призначено на п'ять тридцять. В Вистава закінчилася за чверть до дев'ятої. Г. зараз за десять третя

2 Познач правильне продовження думки п2 Познач правильне продовження думки про те, для чого служить

«нове».
а) для зв’язку речень у тексті; в) для висловлення оцінки;
б) для вираження емоцій; Г) для подальшого розгортання змісту.
3 Познач місце «відомого» в реченні за прямого порядку слів.
а) усередині речення; в) на передостанньому місці;
б) наприкінці речення; Г) на початку речення.
Прочитай текст. Виконай завдання 4—6.
(1) Звали нашого дiда, як я вже потiм довiдавсь, Семеном. (2) Вiн був високий i ху-
дий, i чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода бiла. (3) Пахнув дiд
теплою землею i трохи млином. (4) Вiн був письменний по-церковному i в недiлю
любив урочисто читати Псалтир. (5) Нi дiд, нi ми не розумiли прочитаного, i це за-
вжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого,
небуденного смислу. (За О. Довженком)
4 Визнач, скільки мікротем у поданому тексті.
а п’ять; в дві;
б три; Г одна.
5 Визнач, до якого типу зв’язного мовлення належить подане ССЦ.
а розповідь; в роздум;
б опис; Г комбінований.
6 Познач засіб міжфразного зв’язку між 1 і 2 реченнями в поданому ССЦ.
а лексичний повтор; в займенник;
б синоніми; Г частка.
7 Напиши, якою частиною тексту є кожне з речень.
В iсторiї кожної лiтератури є книги, якi позначають
вiхи сходження культури того чи iншого народу
до духовних висот людства.Вы находитесь на странице вопроса "Познач неправильно вжитий займенник.", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.