Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 052 вопросов и 6 446 078 ответов!

Будь-ласка допоможіть!!!! Знайдіть іменники, в яких зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи. Випиши ці іменники, ставлячи

10-11 класс

їх у початкову форму, а поряд через риску подай їх форми в місцевому відмінку.ТЕКСТ ЗНИЗУ!!!!!!!!!!!!!

Sashaalekseevn 10 янв. 2014 г., 17:39:47 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Aydinibrahimli
10 янв. 2014 г., 19:13:01 (6 лет назад)

Річка - на річці, жінка - на жінці, домівка - у домівці, нога - на нозі, ріг - на розі, дорога - на дорозі, муха - на мусі, дочка - на дочці, онука - на онуці.

+ 0 -
Ingvar19790508
10 янв. 2014 г., 20:05:03 (6 лет назад)

який ти клас і хто автор підручника?

Ответить

Читайте также

1.Знайдіть рядок,в якому зміна роду іменника веде до зміни значення слова: А.метод-метода,змій-змія, салат-салата;

Б.пілот-пілотка,друкар-друкарка, секретар-секретарка; В.голуб-голубка,кухар-кухарка,журналіст-журналістка. 2.Знайдіть рядок, в якому всі іменники середнього роду: А.хінді,ревю,прес-аташе, галіфе, фрау; Б.кашпо, пюре, таксі, лото, ескімо; В.цунамі, метро, торнадо, Сочі, леді; 3.Знайдіть рядок, в якому всі іменники в родовому відмінку однини мають закінчення А: А.Кривий Ріг,понеділок, степ, будинок, метр; Б.дуб, Дніпро, атом, літр, сарай; В.гнів, вересень,інститут, зошит,Дорошенко. 4.В якому рядку всі граматичні форми займенників правильні: А.свойого, собі, твоїми, нашому, ні з чим, з тобою; Б.цеї, нашого, мого,нічиїм, до когось, чиєму; В.абиким, ні з чим, до ньго, будь-якими, нашим, свого. 5.Виправте речення. 1.Моя сукня бордовіша за твою.2.Вітчим став для неї самою близькою людиною. 3. Жінка чекала більш конкретнішої відповіді на своє питання. 4.Золотіших рук як у тебе немає ні в кого. 6.Виправте помилки у реченнях. 1.17 травня 1990 року мною в Перемилянську райзаготконтору здана шипшина в кількості 28 кілограм.2.Я особисто за 10 місяців на очищенні каналів перемістив понад 60 тисяч кубометрів грунту.3.Молодим тваринникам у роботі допомагали дружба і завзяття.І вони успішно впоралися із завданням.4.На ескаваторі працює Іван з Максимом,він нещодавно повернувся з лав армії. 7.Поєднайте числівники з іменниками і поставте їх у форму родового й орудного відмінків: 4(дівчина) , 3 (міністр) , 6 (слово) , 7 (кореспондент). 8.Прочитайте текст.З'ясуйте до якого стилю він належить.Підкресліть як член речення дієприслівники і визначте, яку стилістичну роль вони виконують?Доповніть текст власними роздумами(10 речень). З дистанції декількох десятирічь письменник чітко простежує життєвий шлях свого героя. Підводячи підсумки, згадуючи, герой вихоплює з минулого фрагменти й епізоди,максимально насичені історичним змістом, і об'єднує їх,усвідомлюючи справжнє місце і значення кожного в складному ритмі свого життя . Події, що в більшості випадків складають основу сюжету, відступають на задній план, інколи об"єднуючи окремі етапи життя ледь помітною пунктирною лінією.

Будь ласка допоможіть вирішити завдання. Потрібно дописати речення. 6 речень з послідовною підрядністю та 6 речень з однорідною підрядністю. Всього 12

речень.

1. Вже минуло десять років відколи...

2. Я не кляну своєї долі з тих пір, як...

3. Ми зустрілись на чужині, як...

4. Сяяла черешня над горою, коли...

5. Зів'януть квіти польові лиш...

6. Літо недавно ще таке мовчазне гуло, коли...

ВИРУЧІТЬ БУДЬ ЛАСКА

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дж, дз позначають один звук.

А надзвичайний, джунглі, підживити, Ґудзик
Б дзвін, джерело, їжджу, дзеркало
В надземний, відзначити, підзвітний
Г підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах букви я, ю, є, ї позначають два звуки.
А місячний, лисиця, клятва, гілля
Б життя, пляма, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, явір, пір'їна
Г пюре, свято, їсти, нявкати

3. укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається зміна в групах приголосних при додаванні суфікса -ськ-.
А киргиз, чех, Київ, Луцьк
Б печеніг, інженер, Житомир, Одеса
В Петербург, товариш, козак, Гадяч
Г Карпати, сусід, Черкаси, французДопоможіть будь ласка!!!

допоможіть будь ласка написати твір на тему мій улюблений фільмВы находитесь на странице вопроса "Будь-ласка допоможіть!!!! Знайдіть іменники, в яких зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи. Випиши ці іменники, ставлячи", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.