Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 768 вопросов и 6 433 787 ответов!

Розберіть займенники(я,ми) як частину мови.

5-9 класс

Morkowka37 03 нояб. 2016 г., 5:27:12 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Arna20bol2005
03 нояб. 2016 г., 7:53:41 (год назад)

Послідовність розбору 

Ответить

Другие вопросы из категории

помогите!!!!!!! визначте способи творення слiв

Сонцесяйний
промовець
медичний
мiждержавний
приморський
помiрний
пiдфарбований
знесилений
наказувати
чорноморський
самокат
ООН
ЮНЕСКО
Мiнюст

А коли дорога добігла до вершини горба, попереду відкрилася голуба широчінь Дніпра...

Чому у цьому реченні кома не ставиться між двома сполучниками ?

Читайте также

Розберіть будь ласка речення(якими частинами мови виражений підмет) :

1. Минає час моіх дитячих вір.
2. Мислити і творити - це для письменника його фах

.Правильно розставте розділові знаки в реченнях. 3 б2.Випишіть три дієслова з тексту, зробіть їх повний розбір як частини мови. 6 бКритики стверджують, що

творчість Т.Шевченка починається з балади. Це були перші його літературні спроби. Він написав балади Тополя Причинна Утоплена. Повертається він до цього жанру і в подальші роки своєї творчості. Балади Т. Шевченка мають фольклорну основу. Оскільки Т. Шевченко любив співати то він знав і співав народні балади. А особливо йому подобалась балада Ой чиє ж то жито. У 1839 році в Петербурзі під час навчання в Академії мистецтв він написав баладу Тополя, яка написана в романтичному стилі. Завдання з української літератури 1. Допишіть речення і дайте повну аргументоавну відповідь у вигляді твору – роздумуВірш «Мені тринадцятий минало» - твір про… 12 б 2.Робота з деформованим текстом. Запишіть правильний варіант творуЗасіяло сонце неначеСтало неначе на світі вселани, моє… гаї, сади…жартуючи і ми погналидо води чужі ягнята. 2 б 3.Розгадайте кросворд «Знавці Шевченкового заповіту»1.Якою кров'ю треба волю окропити?2.Автор заповідає похоронити себе на3.Спочатку…, а потім вставайте.4.Головна річка України.5. «Вражою злою кров'ю…окропіте»6. «Поховайте мене на…»7.Яке слово є закликом до боротьби?

1. У (1) кожного народу є свій ідеал людської краси. 2. Віковий досвід українського народуговорить, що немає краси людини без краси мови. 3. Не може бути

гарною людина, у якоїголос грубий, різкий, інтонації агресивні, а (2) часом проскакують й лайливі слова. 4. Багатощо тут залежить від нас і чистота голосу, і вміння володіти ним, інтонувати тощо. 5. (3) Колими налаштуїмося на доброзичливість і приязнь, у нас відразу м’якшає вираз обличчя,з’являється усмішка, змінюються барви голосу. 6. Усе це разом і створює (4) певне враженняпро нас у інших людей (За А. Коваль).
7. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку
А у другому
Б у третьому
В у четвертому
Г у п’ятому
8. Укажіть слово, у написанні якого допущено помилк
уА людської
Б приязнь
В обличчя
Г налаштуїмося
9. Укажіть, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках позначає наступнеслово
А частка
Б займенник
В прислівни
кГ прикметник
Д сполучник
10. Прочитайте речення, укажіть, якими членами речення є виділені слова (цифра в дужкахпозначає наступне слово)Рідне слово входить у духовне життя днів (1) дитинства та юності разом із рідною піснею,її світовою (2) величчю й сонячністю (І. Вихованець). Розмовляючи, ми (3) ніколи не задумує-мося над тим, а яке це слово – (4) старе чи молоде (А. Коваль).А означенняБ обставинаВ додатокГ підметД присудокВы находитесь на странице вопроса "Розберіть займенники(я,ми) як частину мови.", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.