Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 994 вопросов и 6 445 771 ответов!

казка про префікси з,с скласти

10-11 класс

Inkognitoaj 05 июля 2013 г., 12:23:52 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Swaggy69
05 июля 2013 г., 14:17:03 (7 лет назад)

оміркуйте разом! Прочитайте слова. Доберіть до них споріднені і визначте префікси такорені. Зробіть самостійно висновок про те, яка буква пишеться в кінці префіксів.1.    Розквіт, розказати, розфарбувати, розв'язати, рознести, розгадати, роз'яснити.2.    Безстрашний, безмежний, безсоння, безпомилковий, безлюдний, безкоштовний.Запам'ятайте! У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний. Від поданих слів за допомогою префікса роз- утвори за зразком нові. Запиши слова парами.в'язав     — розв'язав    чесав — ...питав     — ...                  бив    — ...малював — ...                 казав — ...копав     — ...                  ламав — ...З двома парами слів (на вибір) склади і запиши речення. До поданих слів добери і запиши за зразком спільноко-реневі з префіксом без-. Познач у дібраних словах частини основи.Водний, радісний, листя, хмарний, крайній, шумний, звучний, зоряне, зуби.Зразок. Звучний — беззвучний. 

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

1) Емоційно забарвлені суфікси є в усіх словах рядка: а) премудрий, предки, берізка, позолота б) морозець, щастя, прамова,

невіглас

в) діточки, марище, музика, рецепт

г) узлісся, паморозь, прадід, забуття.

2) Синонімічними є префікси у словах рядка:

а) подивився - заглянув

б) вийшов - зайшов

в) добіг - прибіг

г) аморальний - недалекий

3) Не чергуються голосні чи приголосні звуки при словотворі у словах рядка:

а) універмаг, скло, весна, лікар

б) садити, просити, могти, стерегти

в) бік, поріг, книга, вухо

г) бібліотечний, дружний, шкільний, ручний.

4) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково утворені чоловічі імена по батькові є в рядках:

а) Васильович, Кузьмич, Лукич, Хомович

б) Кузьмович, Хомич, Савич, Ілліч

в) Яковлевич, Гордійович, Хомович, Андрійович

г) Кузьмович, Геннадієвич, Лукович, Юрійович.

5) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково написані слова є в рядках:

а) приглухий, прізвище, розізлити, марево

б) аличевий, безсонний, плетиво, дідище

в) сердешний, відгнути, прегіркий, проїзний

г) меливо, тіньовий, зігнати, прамова

6) Установіть відповідність між синонімічними префіксами:

1. Най- А) Не-

2. Анти- Б) Між-

3. Інтер- В) Від-

4. Де- Г) Пре-

Д) Проти-

7) Словотворення - це...

8) Префікси па-, пра-, уз- надають словам відтінку...

9) Слова з експресивнимм морфемами уникають у стилях ...

10) Суфікси -еньк-, -юсіньк-, -есеньк- уживають з метою...

11) Префікс с- в словах пишеться ...

12) Написання суфіксів -ов-, -ев- (дощовий, грушевий) залежить від ...Вы находитесь на странице вопроса "казка про префікси з,с скласти", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.