Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 398 вопросов и 6 433 210 ответов!

Укажіть рядок абстрактних іменників:

10-11 класс

А) свіжість, боротьба, ніч.
Б) співчуття, подія, гроза.
В) університет, тиша, наполегливість.
Г ) розвиток, розум, затишок.

303025 10 дек. 2013 г., 18:40:52 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Gilzil
10 дек. 2013 г., 21:35:15 (3 года назад)

думаю вариант в .......

Ответить

Читайте также

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дж, дз позначають один звук.

А надзвичайний, джунглі, підживити, Ґудзик
Б дзвін, джерело, їжджу, дзеркало
В надземний, відзначити, підзвітний
Г підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах букви я, ю, є, ї позначають два звуки.
А місячний, лисиця, клятва, гілля
Б життя, пляма, страусеня, суддя
В яблуко, приїжджати, явір, пір'їна
Г пюре, свято, їсти, нявкати

3. укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається зміна в групах приголосних при додаванні суфікса -ськ-.
А киргиз, чех, Київ, Луцьк
Б печеніг, інженер, Житомир, Одеса
В Петербург, товариш, козак, Гадяч
Г Карпати, сусід, Черкаси, французУкажіть рядок , у якому допущено помилку:

а)Термін - це слово , що чітко й однозначно позначає наукове поняття.
б)Професіоналізм - це слово, що вживається на позначення спеціальних понять у сфері певної професії.
Укажіть рядок і слово , у якому допущено помилку
а) згідно з рішенням , відповідно до рішення
б) оплатити проїзд , заплатити за проїзд
в)процент, відсоток

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах замість крапок треба писати м’який знак

А бракон..єр, ател..є, комп..ютер, мантил..я
Б інтерв..ю, конс..єрж, конферанс..є, рел..єф
В він..єтка, медал..йон, ескадрил..я, компан..йон
Г фаміл..ярний, кон..юктивіт, кур..єр, медал..йон
2. Укажіть рядок, у якому всі слова іншомовного походження слід писати разом
А анти/вірус, екстра/чорний, мега/фон, екс/директор
Б контр/удар, метео/станція, максі/спідниця, прем’єр/міністр
В вело/крос, гідро/авіація, фото/клуб, міні/твір
Г аква/парк, мікро/район, супер/маркет, радіо/концерт
3. Укажіть рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом
А підземний, розумник, надмірний, перекладач
Б безмежний, по-нашому, підшефний, припічок
В сестрин, підхід, тихенький, підземний
Г здоровенний, волошковий, міжнародний, білий
4. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні прикметника
А березневий, баштановий, магнійовий, ківшевий
Б бамбуковий, тюлевий, вербовий, кахлевий
В квітковий, марлевий, веселковий, щавлевий
Г кефалевий, сургучевий, бузковий, вересневий

Укажіть рядок, у якому в усіх словах буквосполучення дж,дз позначають один звук.

А) Надзвичайний, джунглі, підживити, г_удзик
Б) дзвін, джерело, їжджу, дзеркало
В) надземний, відзначити, підзвітний
В) підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити

Укажіть рядок, у якому в усіх словах букви я,ю, є,ї
позначають два звуки
А) місячний, лисиця, клятва, гілля
Б)життя, пляма, страусеня, суддя
В) яблуко, приїжджати, явір, пір' їна
Г) пюре, свято, їсти, нявкати

1.Знайдіть рядок,в якому зміна роду іменника веде до зміни значення слова: А.метод-метода,змій-змія, салат-салата;

Б.пілот-пілотка,друкар-друкарка, секретар-секретарка; В.голуб-голубка,кухар-кухарка,журналіст-журналістка. 2.Знайдіть рядок, в якому всі іменники середнього роду: А.хінді,ревю,прес-аташе, галіфе, фрау; Б.кашпо, пюре, таксі, лото, ескімо; В.цунамі, метро, торнадо, Сочі, леді; 3.Знайдіть рядок, в якому всі іменники в родовому відмінку однини мають закінчення А: А.Кривий Ріг,понеділок, степ, будинок, метр; Б.дуб, Дніпро, атом, літр, сарай; В.гнів, вересень,інститут, зошит,Дорошенко. 4.В якому рядку всі граматичні форми займенників правильні: А.свойого, собі, твоїми, нашому, ні з чим, з тобою; Б.цеї, нашого, мого,нічиїм, до когось, чиєму; В.абиким, ні з чим, до ньго, будь-якими, нашим, свого. 5.Виправте речення. 1.Моя сукня бордовіша за твою.2.Вітчим став для неї самою близькою людиною. 3. Жінка чекала більш конкретнішої відповіді на своє питання. 4.Золотіших рук як у тебе немає ні в кого. 6.Виправте помилки у реченнях. 1.17 травня 1990 року мною в Перемилянську райзаготконтору здана шипшина в кількості 28 кілограм.2.Я особисто за 10 місяців на очищенні каналів перемістив понад 60 тисяч кубометрів грунту.3.Молодим тваринникам у роботі допомагали дружба і завзяття.І вони успішно впоралися із завданням.4.На ескаваторі працює Іван з Максимом,він нещодавно повернувся з лав армії. 7.Поєднайте числівники з іменниками і поставте їх у форму родового й орудного відмінків: 4(дівчина) , 3 (міністр) , 6 (слово) , 7 (кореспондент). 8.Прочитайте текст.З'ясуйте до якого стилю він належить.Підкресліть як член речення дієприслівники і визначте, яку стилістичну роль вони виконують?Доповніть текст власними роздумами(10 речень). З дистанції декількох десятирічь письменник чітко простежує життєвий шлях свого героя. Підводячи підсумки, згадуючи, герой вихоплює з минулого фрагменти й епізоди,максимально насичені історичним змістом, і об'єднує їх,усвідомлюючи справжнє місце і значення кожного в складному ритмі свого життя . Події, що в більшості випадків складають основу сюжету, відступають на задній план, інколи об"єднуючи окремі етапи життя ледь помітною пунктирною лінією.Вы находитесь на странице вопроса "Укажіть рядок абстрактних іменників:", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.