Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 644 вопросов и 6 444 576 ответов!

Частки пишуться разом з усіма словами в рядку А чим/далі, немов/би/то, авже/ж Б не/аби/який, а/як/же, ні/з/ким В що/миті, от/же,

5-9 класс

не/вже/ж

Г а/то/ж, як/найкраще, навряд/чи

Д хіба/ж, все/ж/таки, еге/ж

Galya15 30 сент. 2013 г., 22:52:52 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Arinaaaaaaaaaaaa
01 окт. 2013 г., 1:47:05 (6 лет назад)

В) ЩО МИТІ , ОТЖЕ , НЕВЖЕЖ

Ответить

Читайте также

4. Укажіть рядок, у якому частка пишеться окремо:

А запитай(но);
Б посадила(таки);
В (що)(за)дитина.
5. Укажіть рядок, у якому слово з часткою пишеться через дефіс:
А заграв(би);
Б як(от);
В (таки)заспівав.
6. Укажіть рядок, у якому частку ж(же) слід писати окремо.
А А(вже)ж, я приїду до вас у гості.
Б Вони повернуться вчасно, (а)як(же)!
В Я виконав те(ж) завдання, що й ти.
7. Укажіть речення, у якому вжито формотворчу частку.
А Посадити б тут сад!
Б У полі ні душі живої немає.
В Я ж вас попереджав! СРОЧНО, обищаю ОТБЛАГОДАРИТЬ только ПРАВЕЛЬНО ПЛИЗ

4. Укажіть рядок, у якому частка пишеться окремо:

А запитай(но);
Б посадила(таки);
В (що)(за)дитина.
5. Укажіть рядок, у якому слово з часткою пишеться через дефіс:
А заграв(би);
Б як(от);
В (таки)заспівав.
6. Укажіть рядок, у якому частку ж(же) слід писати окремо.
А А(вже)ж, я приїду до вас у гості.
Б Вони повернуться вчасно, (а)як(же)!
В Я виконав те(ж) завдання, що й ти.
7. Укажіть речення, у якому вжито формотворчу частку.
А Посадити б тут сад!
Б У полі ні душі живої немає.
В Я ж вас попереджав!

1. Яка з наведених ознак НЕ притаманна художньому стилю? А точність, логічність, стислість; Б образність, піднесеність; В

використання художньо-виражальних засобів;

Г уживання слів у переносному значенні.

2. Виберіть серед наведених форм дієслова дієприслівники.

А прив’язано, вимито, пройдено;

Б прив’язавши, вимивши, пройшовши;

В прив’язав, вимив, пройшов;

Г прив’язаний, вимитий, пройдений.

3. Одну літеру н слід писати в усіх словах у рядку:

А підпереза (н, нн)а, ра (н, нн)ій, скля (н, нн)ий;

Б опрацьова (н, нн)ий, викона (н, нн)ий, попідти (н, нн)ю;

В оспіва (н, нн)ий, випече (н, нн)ий, вихова (н, нн)ий;

Г зна (н, нн)я, змуше (н, нн)ий, перевіре (н, нн)ий.

4. Якісно-означальними є всі прислівники в рядку:

А дуже, жартома, напоказ;

Б зверху, учора, навесні;

В гарно, тепло, упевнено;

Г навіки, спросоння, нагору.

5. У якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів?

А із/за, по/під, по/серед;

Б за/для, у/вигляді, що/до;

В з/метою, згідно/з, слідом/за;

Г незалежно/від, о/крім, з/над.

6. Сурядними є всі сполучники в рядку:

А наче, щоб, коли;

Б так що, але, та;

В а, зате, і;

Г бо, що, тому що.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

Кого ж ти, княже, залишиш замість себе в Києві? спитав єпископ (В. Малик).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Книга вчить, як на світі жить».

У словосполученні обов'язково має бути: А "відоме" і "нове"; Б підмет і присудок;

В головне і залежне;

Г іменник із прийменником.

У якому рядку всі названі частини мови належать до самостійних?

А сполучник, іменник, прийменник;

Б іменник, прикметник, дієслово;

В дієслово, сполучник, вигук;

Г частка, числівник, займенник.

"Не" з усіма дієприслівниками слід писати разом у рядку:

А не/добачають, не/дочувають, не/навидять;

Б не/зібравши, не/дбаючи, не/виголосивши;

В не/працюючи, не/усвідомлюючи, не/зробивши

Г не/кажучи, не/повідомивши, не/зробивши.

Похідними прийменниками є всі слова в рядку:

А над, близько,

Б з-посеред, з-поміж, понад;

В біля, край, від;

Г на, про, у.

У якому рядку всі дієслова одного виду?

А випікати, працює, посадив;

Б літати, злетіти, допомогти;

В здійснити, проголосити, вивчити;

Г берегти, посушити, дозволять.

Отвечайте кто на што может!Вы находитесь на странице вопроса "Частки пишуться разом з усіма словами в рядку А чим/далі, немов/би/то, авже/ж Б не/аби/який, а/як/же, ні/з/ким В що/миті, от/же,", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.