Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 054 вопросов и 6 446 084 ответов!

Выучить 8 слов с фразеологизмами

10-11 класс

Ilnazsafiullin1 10 янв. 2017 г., 22:25:06 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kololot106
10 янв. 2017 г., 23:44:09 (3 года назад)

Пекти раки - червоніти.

Брати за душу - розчулювати.

Мокрим рядном накрити - лаяти.

Собаку з'їсти - мати досвід.

Дати драла - втекти.

Баглаї бити - ледарювати.

Прикусити язика - замовкнути.

Підбивати клинці - залицятися. 

 

+ 0 -
Fyfgf777
11 янв. 2017 г., 0:40:40 (3 года назад)

Вопрос о нормативности или ненормативности употребления фразеологизма в речи не может быть решён без достаточного знания его лексической и грамматической сочетаемости со словами, так как от этого зависит правильное истолкование лексического значения фразеологизма и точное описание его формы.

Ответить

Другие вопросы из категории

1) Емоційно забарвлені суфікси є в усіх словах рядка: а) премудрий, предки, берізка, позолота б) морозець, щастя,

прамова, невіглас

в) діточки, марище, музика, рецепт

г) узлісся, паморозь, прадід, забуття.

2) Синонімічними є префікси у словах рядка:

а) подивився - заглянув

б) вийшов - зайшов

в) добіг - прибіг

г) аморальний - недалекий

3) Не чергуються голосні чи приголосні звуки при словотворі у словах рядка:

а) універмаг, скло, весна, лікар

б) садити, просити, могти, стерегти

в) бік, поріг, книга, вухо

г) бібліотечний, дружний, шкільний, ручний.

4) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково утворені чоловічі імена по батькові є в рядках:

а) Васильович, Кузьмич, Лукич, Хомович

б) Кузьмович, Хомич, Савич, Ілліч

в) Яковлевич, Гордійович, Хомович, Андрійович

г) Кузьмович, Геннадієвич, Лукович, Юрійович.

5) ( ДВІ ПРАВИЛЬХИЙ ВІДПОВІДІ ) Помилково написані слова є в рядках:

а) приглухий, прізвище, розізлити, марево

б) аличевий, безсонний, плетиво, дідище

в) сердешний, відгнути, прегіркий, проїзний

г) меливо, тіньовий, зігнати, прамова

6) Установіть відповідність між синонімічними префіксами:

1. Най- А) Не-

2. Анти- Б) Між-

3. Інтер- В) Від-

4. Де- Г) Пре-

Д) Проти-

7) Словотворення - це...

8) Префікси па-, пра-, уз- надають словам відтінку...

9) Слова з експресивнимм морфемами уникають у стилях ...

10) Суфікси -еньк-, -юсіньк-, -есеньк- уживають з метою...

11) Префікс с- в словах пишеться ...

12) Написання суфіксів -ов-, -ев- (дощовий, грушевий) залежить від ...

приклад диалектних слів

Читайте также

З'ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова. Сонце давно вже сіло в рожевий туман, який ще довго стояв на (1)обрії, поволі згасаючи і

(2)розсіюючись; червоні паруси неба згорталися і (3)спадали слідом за сонцем (4)кудись у чорну прірву.
Обрії А іменник
Бприкметник
Вдієслово
Гдієприкметник
розсіюючись А прикметник

1.Знайдіть рядок,в якому зміна роду іменника веде до зміни значення слова: А.метод-метода,змій-змія, салат-салата;

Б.пілот-пілотка,друкар-друкарка, секретар-секретарка; В.голуб-голубка,кухар-кухарка,журналіст-журналістка. 2.Знайдіть рядок, в якому всі іменники середнього роду: А.хінді,ревю,прес-аташе, галіфе, фрау; Б.кашпо, пюре, таксі, лото, ескімо; В.цунамі, метро, торнадо, Сочі, леді; 3.Знайдіть рядок, в якому всі іменники в родовому відмінку однини мають закінчення А: А.Кривий Ріг,понеділок, степ, будинок, метр; Б.дуб, Дніпро, атом, літр, сарай; В.гнів, вересень,інститут, зошит,Дорошенко. 4.В якому рядку всі граматичні форми займенників правильні: А.свойого, собі, твоїми, нашому, ні з чим, з тобою; Б.цеї, нашого, мого,нічиїм, до когось, чиєму; В.абиким, ні з чим, до ньго, будь-якими, нашим, свого. 5.Виправте речення. 1.Моя сукня бордовіша за твою.2.Вітчим став для неї самою близькою людиною. 3. Жінка чекала більш конкретнішої відповіді на своє питання. 4.Золотіших рук як у тебе немає ні в кого. 6.Виправте помилки у реченнях. 1.17 травня 1990 року мною в Перемилянську райзаготконтору здана шипшина в кількості 28 кілограм.2.Я особисто за 10 місяців на очищенні каналів перемістив понад 60 тисяч кубометрів грунту.3.Молодим тваринникам у роботі допомагали дружба і завзяття.І вони успішно впоралися із завданням.4.На ескаваторі працює Іван з Максимом,він нещодавно повернувся з лав армії. 7.Поєднайте числівники з іменниками і поставте їх у форму родового й орудного відмінків: 4(дівчина) , 3 (міністр) , 6 (слово) , 7 (кореспондент). 8.Прочитайте текст.З'ясуйте до якого стилю він належить.Підкресліть як член речення дієприслівники і визначте, яку стилістичну роль вони виконують?Доповніть текст власними роздумами(10 речень). З дистанції декількох десятирічь письменник чітко простежує життєвий шлях свого героя. Підводячи підсумки, згадуючи, герой вихоплює з минулого фрагменти й епізоди,максимально насичені історичним змістом, і об'єднує їх,усвідомлюючи справжнє місце і значення кожного в складному ритмі свого життя . Події, що в більшості випадків складають основу сюжету, відступають на задній план, інколи об"єднуючи окремі етапи життя ледь помітною пунктирною лінією.

Чому в слові доньчин Ь пишеться, а в слові камінчик – ні? Адже камінчик теж утворено

від слова, в якому є м’який знак (камінь).

чи являються слова подорожник,подорож,подорожує,Дорозі ,дорогах....спільнокореневими і який корінь.....

в трьох перших я сумніву немаю.а от чи інші підходять до слова подорожник?

від яких інфінітивів утворено подані слова

::::::::: розбуджу . збаламучу . садимо . саджаємо.
прощу. плачу. плачу. утечеш.?Укажіть спосіб кожного дієслова. Будь
ласка допоможіть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы находитесь на странице вопроса "Выучить 8 слов с фразеологизмами", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.