Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 408 вопросов и 6 433 239 ответов!

Складіть і запишіть речення,у яких подані слова стояли б у називному та знахідному відмінках однини. КРАЙ,МІСТО,СЕЛО.

5-9 класс

Markeloff65 10 нояб. 2013 г., 6:55:37 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Anutaplease
10 нояб. 2013 г., 8:14:01 (3 года назад)

Я люблю край, де пройшло моє дитинство.
Я шукаю край схожий на мою Батьківщину.
Старе місто було прекрасним у ранковому тумані.
Хлопчик нарешті знайшов місто, де народились його батьки.
Село манило мене своєю простотою.
Знайти стареньке село по-дорозі до дому - це чудово.

+ 0 -
аопграпрприак
10 нояб. 2013 г., 10:33:50 (3 года назад)

це має бути шість речень?

+ 0 -
Artemapanda
10 нояб. 2013 г., 12:33:55 (3 года назад)

так

Ответить

Читайте также

Складіть і запишіть а) два речення з богатозначнім словом ключ так ,щоб це слово було вжито з різними значеннями ; б) два речення зі словом ключ так

щоб відповідні слова виступали омонімами .Поясніть ,що є спільного й відмінного між багатозначними словами й омонимами

ЧОМУ ВИ НІКОЛИ НЕ ВІДПОВІДАЄТЕ????НАПИШІІІІТЬ!!!!!!БУУУУДЬ ЛАААААСКААА !!!!!!!!! Складіть і запишіть за зразком речення зі словами, які в одних реченнях бу

ли іменниками, а в інших - прикметниками. Підкресліть головні й другорядні члени речення.
Маленька, хворий, учительська, майбутнє.
ЗРАЗОК: З колисковою(прикметник) піснею до дитини промовляє любов, ласка, турбота, ніжність. Без колискової ( іменник) маленька Тетянка не могла заснути.

1)Утворіть і запишіть від поданих пар слів нові слова способом складання основ. Чорне море,робити хліб,зорі падають,вода грає,карі очі,сім струн

,три поверхи,трусити землю,чорні брови,варити сталь.

2)Складіть текст про Україну,використовуючи утворені слова.

Запишіть подані слова у дві колонки :а) форми одного слова; б) спільнокореневі слова.

Білий, біліти, білому , білити, біляк, білого, біленький, білими, побілена, білесенький , білісінький, побілілий.
Запишіть і розберіть за будовою слова " побілена, білесенький", поясніть їх утворення.Вы находитесь на странице вопроса "Складіть і запишіть речення,у яких подані слова стояли б у називному та знахідному відмінках однини. КРАЙ,МІСТО,СЕЛО.", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.