Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 635 вопросов и 6 444 558 ответов!

вставте пропущені розділові знакі

10-11 класс

Сінокіс нехто не міг поділити бо кожен боявсь що йому припаде та третина якраз на коліні Десни яку щороку ріже нащадно весняна вода

Витя 15 нояб. 2018 г., 17:25:24 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

Синтаксис

Визначте просте речення. 1. А солов’ї ридають серед саду, а цвіт горить (А.Малишко). 2. Дівчина кожної хвилини згадувала той день, коли вони вдвох возили панські дрова (О.Десняк). 3. До самого ранку горів у нас вогонь на курені над Десною (О.Довженко). 1118. Визначте просте речення. 1. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло; і в хутір лихо повернуло... (Т.Шевченко). 2. В парку є одна стежина, де ходила ти (І.Франко). 3. А тут, не тобі кажучи, ростуть дочки так швидко, як на дріжджах (І.Нечуй-Левицький). 4. Схід уже червонів малинове, але навколо ще стояла пітьма (Ю.Збанацький). 1119. Котрі з поданих речень є простими? 1. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала... (А.Малишко). 2. Під гаєм в’ється річенька, як скло, вона блищить... (Л.Глібов). 3. Куняє Київ стародавній над угамованим Дніпром (П.Филипович). 1120. Визначте складне речення. 1. Люблю я осінні квіти, прощальну красу вечорів і сині оголені віти, і вітру холодного спів (В.Сосюра). 2. Він же, лелека, рятуючи себе, відразу полетів геть од пожежі, забувши про свою родину (В.Земляк). 3. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем’ян, якого знав увесь повіт (М.Стельмах). 4. Піднявшись на вогняному стовпі, ракета мчить у височінь, розчиняючись у сонячному промінні (М.Ребро). 1121. Визначте складне речення. 1. У шістнадцятому столітті, за описом 1572 року, в Житомирі, окрім невеликого замку, було всього 142 двори (В.Шевчук). 2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В.Симоненко). 3. Ішли межи стін, грубо зложених з сірого каменю, вишитих блідими перами папороті (М.Коцюбинський). 4. Шуру Ясногорську, згідно з її бажанням, призначили командиром санітарного взводу в третій батальйон (О.Гончар). 1122. Визначте складне речення. 1. Усюди: на Дніпрі, на білих кучугурах, на піщаних берегах – лежав туман (П.Тичина). 2. Добре тому жить, чия душа і дума Добро навчилася любить (Т.Шевченко). 3. Науці належить розум, а поезії – споконвіку душа (В.Шевчук). 4. Софія, як любовно називають собор кияни, – найстаріший пам’ятник, золота окраса Києва (І.Цюпа). 1123. Яке речення називається двоскладним? Варіанти відповіді: 1.Речення, що має два головні члени – підмет і присудок – без залежних від них слів. 2.Речення, граматичну основу якого складають два головні члени – підмет і присудок. 3. Речення, яке складається з двох частин. 1124. Визначте речення, в якому є і підмет, і присудок. 1. Тихо в садку, тихо в місті (Леся Українка). 2. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В.Симоненко). 3. Висока гора спускалась покатом і обірвалась над самою Россю (І.Нечуй-Левицький). 4. Пахне в’ялою травою, квітами (О.Довженко).

10-11 класс українська мова ответов нет
Допоможіть будь ласка.

Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники. Казарма була на 1749 (боєць). На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася зустріч з 8593 (виборець).

10-11 класс українська мова ответов нет
пороніми

скласти речення з такими поронінами: виробний-виробничий, вимисел-домисел, військовий-воєнний, громадський-громадянський

10-11 класс українська мова ответов нет
Написати вітальну листівку партнерові по бізнесу уживаючи іменники кличного відмінка в офіційно-діловому стилі мовлення

Написати вітальну листівку партнерові по бізнесу уживаючи іменники кличного відмінка в офіційно-діловому стилі мовлення

10-11 класс українська мова ответов нет
Риторика як наука i мистецтво слова.

Пояснiть вислiв "Красномовство -- це мистецтво керувати умами"

10-11 класс українська мова ответов нет

Читайте также

Позначте речення, у якому вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлювальному (розділові знаки пропущені)

А. Мабуть людині не можна відриватися від рідного берега.
Б.Сумління людське виявляється схоже на вулик його теж можна розтривожити.
В. Досі дні стояли теплі сонячні а сьогодні мов на гріх задощило.
Г.Доброго кажуть дожидати треба а лихе-само прийде.
Д. А хлібам колосистим здається немає кінця

Позначте речення,у якому відсутнє вставне слово чи словосполучення (розділові знаки пропущено):
А. З-за саду здавалося піднімалася супроти полуденного сонця велика у півнеба синя хмара
Б. Кажуть що горе об горе чіпляється
В. Либонь колись тут була рівнина
Г. Дерева видно звалені були недавно

Позначте речення, у якому перед словом "як" ставиться кома(розділові знаки пропущені
А.Мелашка була потрібна в господі як робітниця
Б.Дівчина сяяла як кущ калини
В.Дощ у жнива як пяте колесо до воза
Г.Вона як незглибна криниця,дно якої оповите памороззю віків
Д.Промені як вії сонячних очей.

Позначте рядки,у яких подано двоскладні речення:
А.Вітер морозний,обпалюючий,страшний
Б.В грудневі безпросвітні ночі читали в хаті букварі!
В.Чужих доріг ніколи не топтав
Г.Пахне гіркотою осені
Д.А Соломії не було

Позначте речення з однорідними означеннями(розділові знаки пропущено)А Розлігся на землі зелений літній день.

Б У садку стояв крислатий розлогий клен
В Набачився ланів зелених золотих
Г Всипане зорями темне небо манило своєю загадковістю
Д Величезна скляна будівля виросла перед ним.

Позначте речення, у яких є невідокремлені означення (розділові знаки пропущено):
А Він поклав перед нею її недбало скручені покрапані парковими дощами конспекти
Б Здорові груші та яблуні подекуди розкидані між деякими горбами стоять у цвіту
В У малині лежав повержений з небес маленький ангел і тихо плакав без сліз
Г Заглиблений у конспекти Богдан не чує стуку у двері
ГГ Я пив воду свіжу холодну ще повну снів і хлюпав нею собі у лице
Д Залите місяцем відпочиває місто

Розставити пропущені розділові знаки. А може крутиться голова через те що тут так завзято сюрчать коники щиряє вгорі щуліка і в його плавному льотні

відчувається причаєна хижість та ще й наче небо стоїть на місті а обертається навколо землі.

озставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір. А може крутитися голова через те що тут у полі

так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі.

Перепиши, уставляючи замість крапок пропущені літери, знімаючи риски та розставляючи пропущені розділові знаки. Не/вдаюч..сь у розлогі теорії можн..

сказати що головне покликан..я мови творити із б..ологічної істоти людину розумну тобто гром..дянина котрий не/плаває у вакуумі а ходить по з..млі певної д..ржави. Отже всіх хто живе і діє в Україні суверен..ій має об’єднувати в суспіл..ство українська мова котру всього/на/всього треба знати.Вы находитесь на странице вопроса "вставте пропущені розділові знакі", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.