Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 973 вопросов и 6 445 718 ответов!

Наголос

5-9 класс

10 слів з подвійним наголосом

Таня 09 дек. 2018 г., 14:55:34 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

Розібрати слово за будовою

Хлібом

Пояснити зміст прислів'їв

Осот і лобода для льону біда. Учений без діла хмара без дощу. У поганого майстра і пилка крива. Паляниця хлібові сестриця. З поганого куща і ягода кисла. Ніч ночувати не вік горювати. Голодному світ на милий. Море перепливати не поле перейти. Любити людей це щастя.

5-9 класс українська мова ответов нет
1.Записати речення. Зробити його синтаксичний розбір. Слово в дужках розібрати як частину мови.

1.Записати речення. Зробити його синтаксичний розбір. Слово в дужках розібрати як частину мови. Попрощалось ясне (сонце) з чорною землею. 2.Замінити іменниково-прикметникові словосполучення іменниковими. Паркові алеї, лісові галявини, заводські корпуси, рукописні сторінки, інститутські аудиторії, барвинковий цвіт,вітрові пориви, дощові краплі, листопадові дні, театральні афіші, Львівські вулиці, кленовий листок, медовий запах. 3.Перекласти українською мовою назви речей домашнього вжитку. Визначити відміну іменників. Кровать, стул, шкаф, ковдр, одеяло, полотенце, салфетка, тряпка, счетчик, форточка, виключатель. 4.Дібрати синоніми до прикметника темний. Темне(обличчя)- Темні(люди)- Темні(курточки)- 5.З ясувати значення фразеологізмів (бажано одним словом). На п яти наступати; Світ за очі; Як рак свисне; Кілком у горлі; Глек розбити.

5-9 класс українська мова ответов нет
Складений підмет

Знайти речення зі складеним підметом А)з-над річки лине пісня голосна. Б)сидять два лірники. В)холодні осінні тумани клубочаться вгорі. Г)вода прибувала з дивовижною швидкістю. Д)тополя сині роси обтрушують з віт

5-9 класс українська мова ответов нет
Відредагувати речення

Кидається у вічі її врода

5-9 класс українська мова ответов нет

Читайте также

Поставити наголос: новий,

Поставити наголос: новий, гетьманський, виразний, олень, завдання, український, літопис,запитання, одинадцять, кидати, діалог, кілометр, легкий, чотирнадцять, корисний, столяр.

Поставте правильно наголос.

Донька,жаркий,олень,подруга.приятель,русло,болотистий,читання,злегка,вірші,рукопис,каталог,помилка,фартух

Завдання і запитання

1. Що вивчає фонетика?
2. Розкрийте поняття звук і буква.
3. Для чого слугують звуки мовлення?
4. Що лежить в основі поділу звуків на голосні й приголосні, чим вони різняться?
5. Сформулюйте основний принцип поділу слів на склади.
6. Чим характерний наголос в українській мові?
7. За якими ознаками класифікуються приголосні? Назвіть їх групи за дзвінкістю/ глухістю та твердістю / м'якістю, наведіть приклади.
8. За якими ознаками відбувається уподіблення приголосних? Покажіть на прикладах.
9. У чому виявляється спрощення в групах приголосних? Проілюструйте.
10. Як позначається м'якість приголосних на письмі? Наведіть приклади.
11. Коли у словах пишеться, а коли не пишеться м'який знак? Підтвердіть прикладами.
12. Коли у словах ставиться, а коли не ставиться апостроф?
13. Коли у словах пишеться йо, а коли ьо?

10 слів з подвійним наголосом

Будь ласка поможіть

Поставити наголос на такі слова:

Новий , виразний , завдання , літопис , кидати ,столяр , запитання.
Будь ласочка напишіть мені відповіді!
Дуже дякую ТОМУ, ХТО допоможе™ (^_^)Вы находитесь на странице вопроса "Наголос", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.