Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 635 вопросов и 6 444 558 ответов!

Потребує редагування речення

10-11 класс

А У кожному екскурсійному бюро Львова з гостями міста працюють досвідчені та комунікабельні гіди. Б Підʼїхавши до Камʼянця, ми побачили обриси середньовічного міста й почули шум сучасної автостради. В Щоб оглянути якнайбільше памʼятних місць Харкова, заздалегідь знайдіть та ознайомтеся з переліком екскурсій. Г Екскурсоводи розкажуть про музеї Переяслава-Хмельницького німецькою, польською та іспанською мовами. 7) Односкладним є речення А Коней на переправі не міняють. Б

08 сент. 2019 г., 17:33:53 (6 месяцев назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Дсдс
01 окт. 2019 г., 18:30:09 (5 месяцев назад)

Че блять

Ответить

Другие вопросы из категории

Допожіть терміново

Розповідь про родину друга або подруги з використанням присвійних прикметників.

10-11 класс українська мова ответов нет
Уроки с:

Помогите пожалуйста

10-11 класс українська мова ответов нет
вставте пропущені розділові знакі

Сінокіс нехто не міг поділити бо кожен боявсь що йому припаде та третина якраз на коліні Десни яку щороку ріже нащадно весняна вода

10-11 класс українська мова ответов нет
Синтаксис

Визначте просте речення. 1. А солов’ї ридають серед саду, а цвіт горить (А.Малишко). 2. Дівчина кожної хвилини згадувала той день, коли вони вдвох возили панські дрова (О.Десняк). 3. До самого ранку горів у нас вогонь на курені над Десною (О.Довженко). 1118. Визначте просте речення. 1. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло; і в хутір лихо повернуло... (Т.Шевченко). 2. В парку є одна стежина, де ходила ти (І.Франко). 3. А тут, не тобі кажучи, ростуть дочки так швидко, як на дріжджах (І.Нечуй-Левицький). 4. Схід уже червонів малинове, але навколо ще стояла пітьма (Ю.Збанацький). 1119. Котрі з поданих речень є простими? 1. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала... (А.Малишко). 2. Під гаєм в’ється річенька, як скло, вона блищить... (Л.Глібов). 3. Куняє Київ стародавній над угамованим Дніпром (П.Филипович). 1120. Визначте складне речення. 1. Люблю я осінні квіти, прощальну красу вечорів і сині оголені віти, і вітру холодного спів (В.Сосюра). 2. Він же, лелека, рятуючи себе, відразу полетів геть од пожежі, забувши про свою родину (В.Земляк). 3. Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем’ян, якого знав увесь повіт (М.Стельмах). 4. Піднявшись на вогняному стовпі, ракета мчить у височінь, розчиняючись у сонячному промінні (М.Ребро). 1121. Визначте складне речення. 1. У шістнадцятому столітті, за описом 1572 року, в Житомирі, окрім невеликого замку, було всього 142 двори (В.Шевчук). 2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В.Симоненко). 3. Ішли межи стін, грубо зложених з сірого каменю, вишитих блідими перами папороті (М.Коцюбинський). 4. Шуру Ясногорську, згідно з її бажанням, призначили командиром санітарного взводу в третій батальйон (О.Гончар). 1122. Визначте складне речення. 1. Усюди: на Дніпрі, на білих кучугурах, на піщаних берегах – лежав туман (П.Тичина). 2. Добре тому жить, чия душа і дума Добро навчилася любить (Т.Шевченко). 3. Науці належить розум, а поезії – споконвіку душа (В.Шевчук). 4. Софія, як любовно називають собор кияни, – найстаріший пам’ятник, золота окраса Києва (І.Цюпа). 1123. Яке речення називається двоскладним? Варіанти відповіді: 1.Речення, що має два головні члени – підмет і присудок – без залежних від них слів. 2.Речення, граматичну основу якого складають два головні члени – підмет і присудок. 3. Речення, яке складається з двох частин. 1124. Визначте речення, в якому є і підмет, і присудок. 1. Тихо в садку, тихо в місті (Леся Українка). 2. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В.Симоненко). 3. Висока гора спускалась покатом і обірвалась над самою Россю (І.Нечуй-Левицький). 4. Пахне в’ялою травою, квітами (О.Довженко).

10-11 класс українська мова ответов нет
Допоможіть будь ласка.

Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники. Казарма була на 1749 (боєць). На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася зустріч з 8593 (виборець).

10-11 класс українська мова ответов нет

Читайте также

Потребує редагування речення

А Готуючись до екзаменів, студенти відвідують наукові бібліотеки.
Б Трохи підрісши, хлопець почав розпитувати про важку долю батька.
В Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади дитинства.
Г Читаю п'єсу, звертаючи увагу на ремарки.
Граматичну помилку допущено в реченні

Не потребує редагування речення

А Місячне затемнення, останнє в 2011 році, спостерігали минулої ночі мільйони жителів Землі.
Б Слідуючого разу повністю місячний диск сховається тільки в 2014 році
В Цей самий близький природний супутник ховається за тінню Землі лише частково
Г Затемнення Місяця - гаряча пора для астрономів, що спостерігають і вивчають характеристики охололого супутника
Д
На піку затемнення, за київським часом, це було в шістнадцять тридцять
вечора 10 грудня 2011 року, Місяць набув незвичайного відтінку

1.Позначте ряд, у якому значення слова тлумачиться неправильно:

А) дружній - одностайний. згуртований;
Б) громадський - який стосується громади, суспільства чи окремого колективу, який відбувається у суспільстві або повязаний із суспільно корисною діяльностю;
В) громадянський - такий, який відбувається одночасно,злагоджено, швидко.
Г) дружний - відбувається одночасно, злагоджено, швидко.

2.Укажіть речення, яке не потребує редагування.
А) Необхідно знати й керуватися дорожними знаками, сигналами світлофора.
Б) Січ була не лише столицею вольниці, але й тим середовищем, де збиралося багато освічених і культурних людей.
В) Така демографічна ситуація не тільки харапктерна для нашего міста, а й для інших обласних центрів.
Г) Більшість учнів записалися до спортивної секції.

3.Укажіть ряд, у якому при утворенні словосполучення потрібно обрати перше слово:
А) (поступив,вчинив) неправильно;
Б) (приведіть,наведіть) приклади;
В) (зайняти, посісти) перше місце;
Г) (надійшли, прийшли) кошти.

4.Позначте речення, у якому немає помилок у слововживанні
А) Відкрий, будь ласка, двері;
Б) Переказати кошти на рахунок;
В) Приступаємо до обговорення;
Г) Це принесе вам шкоду

5. Позначте ряд, де усі словосполучення якого побудовано правильно
А) довгі коріння, пшеничне колосся, обгоріле клоччя;
Б) ялинове гілля,жовте листя, старе лахміття;
В) шовковисте волосся, пташине пір`я, великі каміння;
Г) зелене віття,гарбузові насіння, картопляне лушпиння.

6. Позначте правильно побудоване речення з дієприслівниковим зворотом
А) Читаючі ці рядки, радість переповнює мене;
Б) Розробляючи цей проект, мені довелося попрацювати в лабораторії;
В) Переїхавши до Києва, розпочався новий період у його житті.
Г) Виконуючи роботу, учні користувалися інструментами.

Укажіть рядок, у якому словосполучення потребує редагування. 3oldal/ Запишіть правильний варіант, визначте в ньому частини мови. А дякувати вас; Б

зошит з історії; В суперечити істині; В навчатися музики. Другий склад є наголошеним у всіх словах у рядку: А ненавидіти, одинадцять, п’ятьох; Б фартух, приятель, вимова; В спина, кропива, олень; Г вимога, колиска, завдання. 3. Яким членом речення є виділене слово? Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь). А означенням; Б додатком; В обставиною; Г присудком. Установіть відповідність між словом і способом словотво- рення: 1 суфіксальний 2 суфіксально-префіксальний 3 складання основ 4 префіксальний А приїхати Б осінній В лісостеп Г пролісок Д розпис 4oldal/ Правильно поділено для переносу всі слова в рядку. А те-чія, сво-я, ща-стя; Б ву-хо, о-ко, над-звичайний; В лісос-теповий, прий-ду, квар-тал; Г фон-тан, при-тримувати, П. Г. Ти-чина. jo 2. Спільнокореневими є слова в рядку: А пролісок, проліском, (у) проліску; Б водний, водити, вода; В читати, читанка, прочитаний; Г стежинка, на стежинці, стежинкою.

Потребує редагування словосполучення

А брати участь
Б порушити питання
В навчатися фізики
Г прийняти міри
Д цікаві заходиВы находитесь на странице вопроса "Потребує редагування речення", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.