Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 059 вопросов и 6 446 113 ответов!

Куди не повернеш, скрізь земля: і з гори (згори), і з низу (знизу), і праворуч, і ліворуч.

5-9 класс

Maschu 10 янв. 2017 г., 18:53:57 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
AnnetaM
10 янв. 2017 г., 19:47:46 (3 года назад)

                                   НОРА

Ответить

Другие вопросы из категории

Вставте пропущені розділові знаки.Підкресліть сполучні слова як члени речення.

Вітер що неспадівано налетів дві години тому нарешті приніс хмари й почав заволікати обрій димовою завісою сірих полярних туманів.Ставши біля вікна проти якого росла молоденька верба Маским стежив за Десною,за лозами.У чепурній хатині що теж пропахла соняшником яблуками і вощиною їх привітно зустріла тітка Христя...Пригнувшись до самої землі, друзі ясніше побачили обриси двох доріг що збігали і переливалися попелястими смужками через пагорбок.Над темним беззмежжям лісів які з усього боку затуляли небокрай сходив весняний ранок.

Читайте также

Виберіть рядок, у якому цитату записано неправильно.

A) «Кобзар», за словами Івана Франка, – це: ціла епоха в історії духовного розвитку українського народу.
Б) Максим Рильський писав, що словник – «пишний яр, а не сумне провалля».
B) Поетеса Л. Костенко зверталася до сучасників:…І якби на те моя воля, Написала б я скрізь курсивами: – Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємно красивими!
Г) «Учитесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», – закликав великий поет.

Позначте речення ,у якому дієприкметник з не пишеться разом : а)Сашко увійшов,постояв збоку,ніким (не)помічений,і попрямував до столу.

б)У льтчиків серце( не )схитне й тверде.

в)Скрізь милували око рослини,(не)розповсюджені в цій країні.

ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 8 КЛАС. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь
1. Усі подані словосполучення є іменниковими в рядку:
A) робота над текстом, поради учням, день народження;
Б) спільно з другом, їхати верхи, накритий стіл;
B) писати листи, зробити по-своєму, сто років;
Г) вимита підлога, нова сукня, сидіти тихо.

2. Тире в неповному реченні ставиться в рядку:
A) Дерево шанують, як добре родить, а чоловіка як добре робить (Народна творчість).
Б) Я син народу, що вгору йде, хоч був закритий в льох (І. Франко).
B) Два чобота пара (Народна творчість).
Г) У нас кохати полюбить сновна, і серце з милим вік не розлучати (А. Малишко).

3. Однорідними означеннями ускладнене речення (розділові знаки пропущено):
A) Весна була рання дружна (3. Тулуб).
Б) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг… (М. Коцюбинський)
B) Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, пополовіли, а десь за тиждень взялися бронзою (І. Цюпа).
Г) Сподом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студений гірський потік (І. Франко).

4. Поширеним звертанням ускладнене речення:
A) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги (В.Симоненко).
Б) Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така (К. Мотрич).
B) «Слава тобі, Дніпре!» – нодумки зашепотів ніби молитву Андрій (С. Плачинда).
Г) Я люблю тебе, поле, простір твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П.Дорошко).

5. Помилки відсутні в реченні:
A) Гуляючи в лісі, ми милувалися красою природи, збирали квіти та ягоди.
Б) Побувавши в Єгипті, Лесею Українкою було написано вірш «Напис в руїні».
B) Розквітаючі дерева наповнювали сад тонкими пахощами весни.
Г) Не дивлячись на несприятливі погодні умови, експедиція продовжувала свій шлях.

6. Відокремлений член є обставиною в реченні:
A) Пішов Гонта, похилившись (Т. Шевченко).
Б) Часом, злякана нами, з дерева з шурхотом спурхувала птиця (В. Винниченко).
B) Особливе місце в літературі для дітей займає поезія, зокрема для наймолодших читачів (В. Бичко).
Г) Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий ілюстратор (О.Довженко).

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і способом вираження присудка в ньому.
А) І швець, і жнець, і на дуді грець (Народна творчість).
Б) Роса почала слатися по землі (І. Нечуй-Левицький).
В) Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть! (Т. Шевченко)
Г) Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли снадала спека… (І. Цюпа)

1) Простий дієслівний присудок;
2) дієслівний складений присудок;
3) іменний складений присудок.

8. Установіть відповідність між односкладним реченням і його видом.
1) Починало вже дніти (М.Коцюбинський).
2) Дивився спідлоба, важко кудись у далеч, і міряв землю… (В. Шевчук).
3) ІЦо посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

А. Означено-особове;
Б. узагальнено-особове;
В. неозначено-особове;
Г. безособове.

9. Установіть відповідність між виділеними словами в реченні та другорядним членом, яким вони
1) Означення;
2) додаток;
3) обставина.

А. Город був засаджений всякою всячиною (Л.Дмитерко).
Б. По заході сонця одразу сплив повний місяць над островом, освітив очерети, кущі, виселок (М. Трублаїні).
В. Душ з п’ять хлопців мостилося біля столу з книжками (С. Васильченко).
Г. От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади (І. Нечуй-Левицький).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 тест контролю української мови до нього
(1) Образ козака на наших картинах – цс велична, викристалізована віками дума народу її свою сутність. (2) Народ стомився від повсякчасних воєн, від розорень і зпустошень, що оберну квітучий край у пустку. (3) Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув
миру, вільної праці. (4) М ролюбивий характер народу й уособлюс образ козака бандуриста. (5) Але водночас український н род завжди був готовий освятити ножи, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю.

(З журналу)

10. Позначте речення, ускладнені однорідними членами.

11. Позначте речення, у яких допущено орфографічну помилку.

12. Доведіть або спростуйте тезу: «Мистецтво – один із засобів творення особистості» (6-7 чень). У висловлюванні використайте однорідні члени речення та відокремлені означення.

1.Виберіть безсполучникове складне речення. А)Дмухнув вітер поняд ставом - і сліду не стало. Б)Людині треба, щоб ххх робота залишалася після неї самої

жити. В)Ми не лукавили з тобою,ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Г)Луги,струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. ____________________________________________________________________________________ 2.)Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий звязок - простиставлення подій і явищ. А)Мати вірила;земля усе знає; Б)Два голуби гудуть, голубка туркоче. В)Подивилась ясно - заспівали скрипки. Г)Не русалонька блукає - то дівчина ходить. ____________________________________________________________________________________. 3)Вибіріть речення,яке відповідає схемі [ ] - [ ] . ) (розділові знаки пропущено). А)Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. Б)Вітер віє на долину колише билину рід до роду листи пише та на Україну. В)Явір зелененький на воду схилився козак молоденький сильно зажурився. Г)Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде. __________________________________________________________________________________ 4.Позначте речення, у якому допущено пункутуаційну помилку. А)Не візмешся за роботу, робота сама не зробиться. Б)Мрія ставала дійсність, дійсність була схожа на мрію В)Шумить вода, весною повіва, земля квіточки викида. Г)Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини. ___________________________________________________________________________________. 5)Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Бувать дивні на землі діла ____ серед зими черешня зацвіла. А)кома; Б)двокрапка; В)тире; Г)крапка з комою; ____________________________________________________________________________________. 6.Виберіть правильний синтаксичній аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок. 7.Установіть відповідність між безсполуч. складними реченнями та видом смислових відношень іхнімі частинами. 1.Одночаснысть подій; А)Плакала чорна троянда,біла троянда сміялась. 2.часова послідовність Б)Заходило сонце, у вузесеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечіря; 3.протиславлення явищ; В)Повіяв вітер по долині - пішла дібровою луна. 4.причинові; Г)Вбігаю в ліс - гриби; Д) Сонце зайшло,степові озера стала на якийсь час темно-червоними. 8.Установіть відповідність між складними безсполучникове реченнями та розділивими знаками, пропущених у них. 1.Кома А)Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. 2.двокрапка Б)З лісу шепче гілка з жита перепілка з широкого лиману журиться сопілка 3.тире В)Росла, Росла дівчинонька та й на порі стала ждала,ждала козаченька та й плакати стала. 4.крапка з комо. Г)Поети йдуть за горизонт поезія залишається з вічністью.

спишiть поширюючи речення другорядними членами:хлiбом годуе (кого?)(яка?) земля. Куди не закине (кого?) життя -пам'ятай (про що?).(як?) заробляй (чий?)

хлiб.Треба бути (яким?) у працi.(чий?) обов'язок-дати(кому?) останнiй.Вы находитесь на странице вопроса "Куди не повернеш, скрізь земля: і з гори (згори), і з низу (знизу), і праворуч, і ліворуч.", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.