Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 628 ответов!

Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з

5-9 класс

двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок.

Nino4ka2002 25 июля 2013 г., 21:32:06 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Cat2708
25 июля 2013 г., 23:13:08 (5 лет назад)

... думаю, що буде в ...

Ответить

Другие вопросы из категории

1)прочитайте текст.Визначте тип і стиль мовлення. Сади цвітуть Неначе густим молоком облиті

фруктові дерева. Ось виструнчились у весняному святковому вбранні вишні,сливи,черешні,груші. І очей від них не одведеш! Тягне до них,підійдеш,милуєшся і не намилуєшся. Радість і для невтомних трудівниць-бджіл. Вони неквапно збирають нектар. Це перший весняний взяток. А на землі-сила-силенна вже справжніх весняних квітів. Недарма ж цей місяць зветься квітень.

Читайте также

1.Виберіть безсполучникове складне речення. А)Дмухнув вітер поняд ставом - і сліду не стало. Б)Людині треба, щоб ххх робота залишалася після неї самої

жити. В)Ми не лукавили з тобою,ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Г)Луги,струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. ____________________________________________________________________________________ 2.)Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий звязок - простиставлення подій і явищ. А)Мати вірила;земля усе знає; Б)Два голуби гудуть, голубка туркоче. В)Подивилась ясно - заспівали скрипки. Г)Не русалонька блукає - то дівчина ходить. ____________________________________________________________________________________. 3)Вибіріть речення,яке відповідає схемі [ ] - [ ] . ) (розділові знаки пропущено). А)Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. Б)Вітер віє на долину колише билину рід до роду листи пише та на Україну. В)Явір зелененький на воду схилився козак молоденький сильно зажурився. Г)Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде. __________________________________________________________________________________ 4.Позначте речення, у якому допущено пункутуаційну помилку. А)Не візмешся за роботу, робота сама не зробиться. Б)Мрія ставала дійсність, дійсність була схожа на мрію В)Шумить вода, весною повіва, земля квіточки викида. Г)Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини. ___________________________________________________________________________________. 5)Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Бувать дивні на землі діла ____ серед зими черешня зацвіла. А)кома; Б)двокрапка; В)тире; Г)крапка з комою; ____________________________________________________________________________________. 6.Виберіть правильний синтаксичній аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок. 7.Установіть відповідність між безсполуч. складними реченнями та видом смислових відношень іхнімі частинами. 1.Одночаснысть подій; А)Плакала чорна троянда,біла троянда сміялась. 2.часова послідовність Б)Заходило сонце, у вузесеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечіря; 3.протиславлення явищ; В)Повіяв вітер по долині - пішла дібровою луна. 4.причинові; Г)Вбігаю в ліс - гриби; Д) Сонце зайшло,степові озера стала на якийсь час темно-червоними. 8.Установіть відповідність між складними безсполучникове реченнями та розділивими знаками, пропущених у них. 1.Кома А)Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. 2.двокрапка Б)З лісу шепче гілка з жита перепілка з широкого лиману журиться сопілка 3.тире В)Росла, Росла дівчинонька та й на порі стала ждала,ждала козаченька та й плакати стала. 4.крапка з комо. Г)Поети йдуть за горизонт поезія залишається з вічністью.

Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення тестування з української мови. Береза раніше вільхи листя розпускає – літо буде сухим (Народна

творчість). A) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. листя розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова. Б) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – пояснення. B) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова. Г) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде), смисловий зв’язок між частинами – протиставлення явищ.

Установіть відповідність між схемами та безсполучниковими складними реченнями (розділові знаки пропущено). 1. [],[],[],[]. 2. [];[], []. 3. []:[]. 4. []:[],[],[]. A) Сам знаєш сім разів одміряй один раз одріж (А. Шиян). Б) Заливається флейта трубить з переливами трубач рявкає бас гуде баритон (Остап Вишня). В) Темна ніч знялася, розіслалася над землею Ратієв- іцина з зеленої зробилася чорна одні верхів’я високого дерева ще горіли (Панас Мирний). Г) Прокотився грім з розгоном грають блискавок шаблі пахне морем і озоном від притихлої землі (М. Рильський). Д) І пригадалося йому дитинство над водами хиляться лози лелека пливе в висоті (М. Рильський)

Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення тестування з української мови. Береза раніше вільхи листя розпускає – літо буде сухим (Народна

творчість). A) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. листя розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова. Б) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – пояснення. B) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде сухим), смисловий зв’язок між частинами – умова. Г) Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1. береза розпускає; 2. літо буде), смисловий зв’язок між частинами – протиставлення явищ.

1. Виберіть правильне продовження визначення: Складнопідрядне речення порівняльне – де речення, підрядна частина якого вказує A) з’ясовує зміст о

дного із членів головного речення.

Б) на час дії, що відбувається у головному реченні.

B) на те, як саме відбуватиметься дія в головному реченні.

Г) на напрям або місце дії, що відбувається у головпому реченні.

2. Визначте кількість підрядних частин у реченні: Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко).

A) Дві; Б) три; B) чотири; Г) п’ять.

3. Виберіть складнопідрядне речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучника.

A) В давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почуття (М. Вороний).

Б) Землю, що крила дала мені, довічно буду любить (Ю. Петренко).

B) Я хочу, хочу в це повірити, що світ стоїть на доброті (В. Малишко).

Г) В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосюра). 4. Визначте вид складнопідрядного речення (всі завдання для тестування з української мови 9 клас). Я хочу так життя прожити, віддати днів тугий налив, щоб зло страшне й несамовите останній подих спопелив (А. Малишко).

A) З’ясувальне; Б) означальне; B) обставинне допустове; Г) обставипне способу і ступеня дії.

5. Укажіть речення, у якому необхідно поставити розділовий знак при збігові сполучників (сполучних слів).

A) Соломія міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися (М. Коцюбинський).

Б) Мама каже, що коли уві сні літається, значить, росте він, росте! (М. Стельмах)

B) Домашні знали добре всі норови Кирила Івановича, і коли наставали такі часи, то всі куди можна ховалися, щоб не стрітися з ним, не підбігти під гарячу руку (Панас Мирний).

Г) Скирта вже потемніла від негоди, та коли станеш виривати солому, лаштуючи для себе затишне кубло, то вона дихне тобі в обличчя стужавілими пахощами осені (Є. Гуцало).

будьласка!!!поможііть***Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь

1. Виділене слово (словосполучення) речення не є відокремленим членом у реченні:
A) Далеко за річкою блиснуло щось (М. Коцюбинський).
Б) Степ осяяний сонцем дихав пахощами росяних трав (П. Панч).
B) В провулках поміж тинами клубочилася темрява але небо було світле і зоряне(Григорій Тютюнник).
Г) Журавлі летять із гирла кудись аж за Київ в поліські болота (О. Гончар).

2. Відокремленим уточнюючим другорядним членом ускладнене речення:
A) На Близькому Сході важливу роль в житті людей відігравала глина (В. Мезенцев).
Б) Тут серед степової тиші казка сама просилася в слова (І. Цюпа).
B) Ми часто похапцем живем все відкладаючи на потім (В. Крищенко).
Г) Десь за річкою гув болотяний бугай (Г. Тютюнник).

3. Відокремленим неузгодженим означенням ускладнене речення:
A) У тій хвилі вона не почувала нічого, крім вдячності за рятунок від нехибної смерті(І. Франко).
Б) Ранкові доли, багаті різнобарв’ям трав, горять в росі.
B) Панна, з великими очима, з суворо застиглою постаттю, здавалась фантастичною феєю (В. Винниченко).
Г) Лиш народи, явлені у Слові, достойно жити можуть на землі (Л. Костенко).

4. При виділенні дієприслівникового звороту помилку допущено в реченні:
A) А старший царевич, злякавшись батькового гніву, сидів осторонь і мовчав (Іван Білик).
Б) Твої слова, не вмиті потом непогамовного труда, пролинуть непотрібним льотом не залишаючи сліда (М. Рильський).
B) Незважаючи на малесенький вітерець, парило і робилося душно (Григорій Тютюнник).
Г) Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний).

5. Виділений відокремлений член є обставиною в реченні:
A) Він лежав лицем просто неба і дивився на темне небо, засіяне зорями, ніби чорне поле пшениці (І. НечуйЛевицький).
Б) Славутич-ріка тече з давнини нашої (Б. Олійник).
B) Там, під кучерявою вербою, і освітив її місяць, хорошу й смутну, у маковім вінку(М. Вовчок).
Г) Ти живеш у Києві – прекрасному й чарівному місті (Ю. Смолич).

6. Помилку допущено при побудові речення:
A) Сім’я Миколи Джері працювала на пана не розгинаючи спини.
Б) Підійшовши до будинку, йому здалось світло в вікні.
B) Затамувавши подих, учні слухали розповідь сивого ветерана про війну.
Г) Вертаючись з роботи, Марія Петрівна зайшла до магазину і купила свіже печиво до чаю.

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.
7. Установіть відповідність між реченням і відокремленим другорядним членом у ньому.
1. Відокремлене означення;
2. відокремлена прикладка;
3. відокремлена обставина.

А. Крім того, процес вимирання цих ящерів тривав не менше мільона років (В. Мезенцев)
Б. Дорога, майнувши сірим хвостом, безшумно сховалася в зелені хлібів (В. Винниченко)
В. Іду я, засмучений хлопчик, до старого коваля (О. Довженко)
Г. Сповнений любові, я іду по вулиці вузкій (В. Сосюра)

8. Установіть відповідність між словосполученнями обох стовпчиків, утворивши фразеологізм із відокремленим членом речення.
1) Знайшовши – не скач… А. …не лізь у воду.
2) Сидячи на печі… Б. …згубивши – не плач.
3) Не спитавши броду… В. …не їстимеш калачі.
Г. …доки не перескочиш.

9. Установіть відповідність між реченням і видом відокремленої обставини в ньому.
1) Дієприслівниковий зворот;
2) одиничний дієприслівник, що означає додаткову дію;
3) обмеження дії попередньої обставини

А. В останніх числах червня, перед самими жнивами, стало на годині (П. Панч).
Б. Дід Захарко довго сидить, дивлячись в одну точку (О. Довженко).
В. Вона не звикла сидіти склавши руки (І. Нечуй-Левицький).
Г. Засинаючи, ще почув, як увійшла мати… (М. Стельмах)

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього
(1) Сталеве плетиво геометричних фігур вписалося в пебо, в розлогість степу, стало новою озН накою полтавского пейзажу. (2) І від того збляклаВы находитесь на странице вопроса "Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.