Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 635 вопросов и 6 444 558 ответов!

складiть i запишiть речення зі словосполученнями українською мовою. назвати на честь наслiдувати (кого) передплачувати

10-11 класс

газети (журнали)

готуватися до виступу

сповiстити родичiв про свiй приїзд

дорiкати (кому)

хворiти на грипп

позбутися недолiкiв

кепкувати (з кого)

смiятися iз себе

Ladakazakova04 04 июня 2013 г., 4:43:01 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Дюша2000
04 июня 2013 г., 6:34:51 (6 лет назад)

братов1 дали  1м*я на честь д1дуся.
Треба насл1дувати чесних та см1ливих людей.
Газети та журнали потр1бно передплачувати завчасно.
Нам треба старано готуватися до виступу на змаганнях.
Я выр1шила  спов1стити  родич1в про св1й при1зд телеграмою.
 Не треба дор1кати  товариша за  незроблен1 уроки.
Будеш загартовуватись-не будеш хвор1ти на грипп.
Старайся позбутись недол1к1в в сво1й повед1нц1.
Легше кепкувати з товариш1в. чим см1ятися 1з себе.

Ответить

Другие вопросы из категории

фонетична транскрипція слів

БІЛІЮТЬ,ОБСИПАНІ

твір опис про криницю
записати словами 456321-й и 900700-й

Читайте также

Перекласти стійкі словосполучення українською мовою:

ответчик по делу,
єкзамен по технике безопасности,
знакомый по институту,
важный по значению,
добрый по натуре,
ставить вопрос о рассмотрении,
несмотря на погодные условия,
принять во внимание,
ввести в состав,
надлежащим образом.

Перекласти стійкі словосполучення українською мовою: ошибиться по невнимательности, передать по факсу, расходы по командировке, план по

обслуживанию, по видам продукции, на следующий день, окружающая среда, с дополнением военных изменений, разрешение споров, при любой погоде.

Граматично правильно побудовано речення:

А Зібравшись у головній залі, почалося засідання комісії.
Б Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу
семінару.
В У газеті надруковано лист учня, що надійшов на адресу редакції.
Г Комісія проаналізувала зроблені висновки попередніми дослідниками.

Односкладним є речення:
А Матусю мила, у твоїх долонях для мене заховався цілий світ
(О. Довготі’ят).
Б Без води й боршіу не звариш (Нар. творчість).
В Вже і Дніпро не схожий сам на себе (М . Казидуб).
Г Ніхто з дітей не осмілився зайти до хати, зостались на вулиці
(Є. Гуцало).

Двокрапку потрібно поставити між частинами речення:
А Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання від­
родження української мови, державності, нації (І. Огієнко).
Б І є таке дивне щастя днини ясної ради соколом з неба впасти (В. Си-моненко).
В Доцвітають мальви під вікном вересневі мальви доцвітають мати у
зажурі поглядають як літа до виру одлітають (М . Боровко).
Г Стріну ж я калину, небо те безкрає цілий день сопілка в моїм сер­
ці грає (А. Малишко).
(Якщо не важко з поясненням)

Емоційно-експресивний або стилістичний

компонент у речення можуть вносити:
А присудки;
Б інверсії;
В поширені означення;
Г другорядні члени речення.
3. З’ясуйте, в якому реченні пропущено
тире між підметом і присудком:
А Гомоніти з високим начальством було для
Хоми втіхою (О. Гончар).
Б Жити значить безперервно рухатися вперед
(С. Джонсон). В Твоя любов як сміх дитячий
(Д. Іванов).
Д Ми сірі гуси в хмарі (А. Малишко).
4. Укажіть двоскладне речення, яке легко
перебудувати на односкладне.
А Тайга не давала йому нічого.
Б Дівчина враз насупилась, розгнівалася.
В Даремно він нишпорив з пильністю вченого
і з відчаєм голодного.
Г Його гнала вперед надзвичайна впертість,
сто разів випробувана і загартована
мужність (З творів І. Багряного).
5. Укажіть речення, в якому неправомірно
пропущено кому між однорідними
членами.
А Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і
нескінченний Чумацький Шлях простягався у
вічність двома велетенськими кривими
коліями (О. Довженко).
128
Усі уроки української мови в 11 класі.
Академічний рівень
Б Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було
носить її на руках і дарує їй то золоті сережки,
то добре намисто.
В Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив
з Черевани- хою руки.
Г Защеміло горде дівоче серденько, да
мовчала небога не сказала й матері (З
творів П. Куліша).
6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайву
кому.
А Марія переживала прочитане, раділа чи
плакала разом із тими людьми, про яких
оповідала книжка.
Б Гнат як міг припрошував, підкладав їй, що
видавалося йому смачнішим, годував
цукерками, як дитину.
В Піднесена й урочисто чиста Марія приймала
свої дари, цілувала кожного в уста, а
Мартина — схилилася і, як батька, поцілувала
в руку.
Г Одарці дещо не до вподоби, що Марія
занехаяла старосвітські звичаї, і не
вбиралася до шлюбу, як це було прийнято,
але такі вже настали часи (З творів У.
Самчука).
7. Визначте, яке з речень ілюструє правило
вживання двокрапки після
узагальнювального слова перед
однорідними.
А З Оксаною от що: їй 17 літ, батько її, Рубан,
сюсюкає, а мати теж сюсюкає.
Б І далі (щоб не забути): у перший, у другий,
як і в дальші томики я вкладаю речі, ще ніде
не друковані.
В Дивишся на гетьманський ліс, згадується:
гетьманщина, Гоголь, татари, Карло XII і т. ін.
(З творів М. Хвильового). Г Все зберегла моя
уява: ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).
8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка
після узагальнювального слова перед
однорідними членами невиправдано
пропущена. А Тьотя Бася не обідала її
обід з’їв хтось. (У. Самчук)
Б Йшли разом до комори, розглядали та
упорядковували свої подарунки хустки,
спідниці, полотно. (У. Самчук)
В Люблю дивитись на Дніпро з його стрімких
високих круч (В. Сосюра)
Г Павлина Анфисівна сама ж невинність вона
ж не знала, що Анфиса Павлівна дитячу
котлету їла (3 творів М. Хвильового).
9. З’ясуйте, в якому з речень після
однорідних членів замість коми слід
поставити тире.
А Сусіди посідали на призьбі, запалили
люльки, вернулись до своєї розмови (С.
Васильченко).
Стилістика простих речень
129
Б Він приніс здоровий пучок ласкавцю,
гвоздиків та крокусу, котрий вже зацвів
жовтогарячими патлатими квітками (І.
Нечуй-Левицький).
В І зелений садок, і маленька пасіка в садку
під горою, і криниця під грушею, і левада, і
зелена діброва на горах, і розмова з
Лавріном за пасікою, все ніби заквітчало
свекрову хату квітками та залило пахощами (І.
Нечуй-Левицький). Г Як не любити зими
сніжно-синьої на Україні моїй, Саду старого в
пухнастому інеї, Сивих, веселих завій? (М.
Рильський).
10. Укажіть речення, що потребує
стилістичної правки.
А У поемі «Сон» Тарас Шевченко зображує
тяжку долю українського селянства.
Б Після одруження інститутка почала жити на
хуторі чоловіка.
В Панночка сердилась на Устину з Прокопом і
на свого чоловіка, на полковника, гостей, що
не зручно при них їй було заборонити їм
повінчатися.
Г За те, що Прокіп не дав панночці зобидити
Устину, його віддали в москалі.
11. З’ясуйте, що виражає в реченні
звертання ^ О земле рідная! Не
жатиме неситий пшениці на твоїх
ланах! (М. Рильський) А докір;
Б радість;
В іронію;
Г гідність.
12. Визначте, що виражає вжите у реченні
вставне слово
Ось, нарешті, видко віддалік і її будинок (Ю.
Яновський).
А впевненість або невпевненість у
повідомленні;
Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);
В ввічливість для активізації бесіди;
Г вказівку на джерело повідомлення.

доповнити речення однорідними членами

На уроці української мови ми слухаємо, ... , ... .
Вулицями міста їздять трамваї, ... , ... .
На Буковині живуть українці,румуни, ... , ... .Вы находитесь на странице вопроса "складiть i запишiть речення зі словосполученнями українською мовою. назвати на честь наслiдувати (кого) передплачувати", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.