Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 635 вопросов и 6 444 558 ответов!

У якому реченні правильно вжито конструкцію не дивлячись?

10-11 класс

а) Не дивлячись на погану погоду,учні прийшли на стадіон
б) Не дивлячись на зауваження директора, працівники продовжували запізнюватися на роботу

в) Не дивлячись на дощі,ми цього літа вчасно закінчили жнива

г) Він ішов навпростець,не дивлячись ні накого

д) Не дивлячись на всю повагу до вас, я цього зробити не можу

KrashMan89rus 08 апр. 2015 г., 17:26:16 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Nika200330
08 апр. 2015 г., 18:45:11 (4 года назад)

г) Він ішов навпростець,не дивлячись ні накого

+ 0 -
Kirillr1
08 апр. 2015 г., 19:24:50 (4 года назад)

він йшов навростець , не дивлячись ні на кого.

Ответить

Другие вопросы из категории

синтаксичний розбір речення з схемою

Блакитне небо дихало на землю теплом

Знайдіть, будь ласка, слово в рядку, що відрізняється від інших слів способом словотворення.

Це щось типу "третє зайве". Тільки треба з'ясувати, яке слово має не такий спосіб словотворення, як в інших словах.

1) Малопродуктивний, багатокілометровий, семимильний;
2) вічнозелений, життєрадісний, малонаселений;
3) науково-дослідний, товаро-заготівельний, техніко-економічний.

провідміняти числівник 536,977,658
роль котів у нашому житті

Читайте также

РЕБЯТ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

У якому реченні правильно вжито конструкцію "не дивлячись"?

РЕБЯТ СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛИЗ

У якому реченні правильно вжито конструкцію "не дивлячись"?
а)Не дивлячись на погану погоду,учні прийшли на стадіон.
б)Не дивлячись на зауваження директора,працівники продовжували запізнюватись на роботу.
в)Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива.
г) Він ішов навпростець,не дивлячись ні на кого.
д) Не дивлячись на всю повагу до вас , я цього зробити не можу.

Емоційно-експресивний або стилістичний

компонент у речення можуть вносити:
А присудки;
Б інверсії;
В поширені означення;
Г другорядні члени речення.
3. З’ясуйте, в якому реченні пропущено
тире між підметом і присудком:
А Гомоніти з високим начальством було для
Хоми втіхою (О. Гончар).
Б Жити значить безперервно рухатися вперед
(С. Джонсон). В Твоя любов як сміх дитячий
(Д. Іванов).
Д Ми сірі гуси в хмарі (А. Малишко).
4. Укажіть двоскладне речення, яке легко
перебудувати на односкладне.
А Тайга не давала йому нічого.
Б Дівчина враз насупилась, розгнівалася.
В Даремно він нишпорив з пильністю вченого
і з відчаєм голодного.
Г Його гнала вперед надзвичайна впертість,
сто разів випробувана і загартована
мужність (З творів І. Багряного).
5. Укажіть речення, в якому неправомірно
пропущено кому між однорідними
членами.
А Холодні зірки мерехтіли в темному небі, і
нескінченний Чумацький Шлях простягався у
вічність двома велетенськими кривими
коліями (О. Довженко).
128
Усі уроки української мови в 11 класі.
Академічний рівень
Б Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було
носить її на руках і дарує їй то золоті сережки,
то добре намисто.
В Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив
з Черевани- хою руки.
Г Защеміло горде дівоче серденько, да
мовчала небога не сказала й матері (З
творів П. Куліша).
6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайву
кому.
А Марія переживала прочитане, раділа чи
плакала разом із тими людьми, про яких
оповідала книжка.
Б Гнат як міг припрошував, підкладав їй, що
видавалося йому смачнішим, годував
цукерками, як дитину.
В Піднесена й урочисто чиста Марія приймала
свої дари, цілувала кожного в уста, а
Мартина — схилилася і, як батька, поцілувала
в руку.
Г Одарці дещо не до вподоби, що Марія
занехаяла старосвітські звичаї, і не
вбиралася до шлюбу, як це було прийнято,
але такі вже настали часи (З творів У.
Самчука).
7. Визначте, яке з речень ілюструє правило
вживання двокрапки після
узагальнювального слова перед
однорідними.
А З Оксаною от що: їй 17 літ, батько її, Рубан,
сюсюкає, а мати теж сюсюкає.
Б І далі (щоб не забути): у перший, у другий,
як і в дальші томики я вкладаю речі, ще ніде
не друковані.
В Дивишся на гетьманський ліс, згадується:
гетьманщина, Гоголь, татари, Карло XII і т. ін.
(З творів М. Хвильового). Г Все зберегла моя
уява: ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).
8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка
після узагальнювального слова перед
однорідними членами невиправдано
пропущена. А Тьотя Бася не обідала її
обід з’їв хтось. (У. Самчук)
Б Йшли разом до комори, розглядали та
упорядковували свої подарунки хустки,
спідниці, полотно. (У. Самчук)
В Люблю дивитись на Дніпро з його стрімких
високих круч (В. Сосюра)
Г Павлина Анфисівна сама ж невинність вона
ж не знала, що Анфиса Павлівна дитячу
котлету їла (3 творів М. Хвильового).
9. З’ясуйте, в якому з речень після
однорідних членів замість коми слід
поставити тире.
А Сусіди посідали на призьбі, запалили
люльки, вернулись до своєї розмови (С.
Васильченко).
Стилістика простих речень
129
Б Він приніс здоровий пучок ласкавцю,
гвоздиків та крокусу, котрий вже зацвів
жовтогарячими патлатими квітками (І.
Нечуй-Левицький).
В І зелений садок, і маленька пасіка в садку
під горою, і криниця під грушею, і левада, і
зелена діброва на горах, і розмова з
Лавріном за пасікою, все ніби заквітчало
свекрову хату квітками та залило пахощами (І.
Нечуй-Левицький). Г Як не любити зими
сніжно-синьої на Україні моїй, Саду старого в
пухнастому інеї, Сивих, веселих завій? (М.
Рильський).
10. Укажіть речення, що потребує
стилістичної правки.
А У поемі «Сон» Тарас Шевченко зображує
тяжку долю українського селянства.
Б Після одруження інститутка почала жити на
хуторі чоловіка.
В Панночка сердилась на Устину з Прокопом і
на свого чоловіка, на полковника, гостей, що
не зручно при них їй було заборонити їм
повінчатися.
Г За те, що Прокіп не дав панночці зобидити
Устину, його віддали в москалі.
11. З’ясуйте, що виражає в реченні
звертання ^ О земле рідная! Не
жатиме неситий пшениці на твоїх
ланах! (М. Рильський) А докір;
Б радість;
В іронію;
Г гідність.
12. Визначте, що виражає вжите у реченні
вставне слово
Ось, нарешті, видко віддалік і її будинок (Ю.
Яновський).
А впевненість або невпевненість у
повідомленні;
Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);
В ввічливість для активізації бесіди;
Г вказівку на джерело повідомлення.

1.Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення «Гості нашого міста залюбки відвідують університетський розарій…» додати

А щойно трапляється така нагода.
Б оскільки він є найбільшим у Сімферополі.
В щоб помилуватися рідкісними сортами троянд.
Г тому що в ньому з’явилась алея білих троянд.
Д хоча не завжди на екскурсію мають достатньо часу.
2. Серед наведених речень знайдіть складне безсполучникове:
А - А вода у криниці солодша, ніж була, дзвінка, різдвяна...
Б - Оксана, поливаючи квіти, співає веснянки.
В - Є мудра книжка - не жалій годин.
Г - У долі, горем сповненій по вінця, зберіг у пісні душу мій народ.
3. Складносурядне речення:
А - це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані інтонаційно;
Б - це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані сурядним зв'язком за допомогою підрядних сполучників;
В - це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані підрядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників
Г - це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників.
4. Сполучники сурядності наведено у рядку:
А - і, й, та, а, щоб;
Б - чи...чи, або...або, то...то, але;
В - який, аби, що, коли;
Г - а, але, як, так що.
5. Які сполучники передають розділові відношення в складносурядних реченнях?
А - і, й, та, ні...ні;
Б - але, і, зате, проте;
В - або, чи, або...або, чи...чи;
Г - та, ні...ні, чи, хоч...хоч.
7. У якому реченн неправильно розставлено розділові знаки?
А - Був зорепад і зелен сад, і ми були у парі.
Б - Відійшла журавлина пора, і вже за хатою в золотій метелиці листу кружляє, гуде падолист.
В - Ще квітнуть зорі, і в діброві зозулі ще не одцвілись.
Г - Цвіла у серці квітка, й надив очі знайомий погляд...
8. Розділові знаки розставлено вірно у реченні:
А - Диплом - свідчення не лише глибоких професійних знань, а й високої громадянської та політичної зрілості фахівця.
Б - Леся Українка - і багато інших поети не тільки свого народу, а я й усіх народів.
В - Засливий я не тим, що маю квіти, а тим, що їх є кому віднестти
Г - Для тебе вмерло все, що серце гріє, а я диву минулим, як не гріх.
9.Виділіть складносурядне речення, частини якого - односкладні речення.
Колона машин мчить униз, і багряні гори розступаються, як живі, даючи дорогу (О.Гончар).
Не рад козак журитися, так серденько ниє (Народна творчість).
Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В.Симоненко).
Надворі вже був день, але крізь густу мряку годі було на кілька кроків людей пізнати (Л.Мартович).
10.Виберіть складнопідрядне речення
А-В чагарниках низькорослих акацій посвистували червоногруді снігурі.
Б-Для нас тоді був цілий світ, як виміряна казка.
В-Так тихо, тихо скрізь.
11.1 З'ясуйте, де підрядна частина пов’язана з головною за допомогою сполучників
А-А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна.
Б-Я виростав серед пісень, що їх співала тихо мати.
В-Як я люблю оці години праці, коли усе навколо за-тиха під владою чаруючої ночі.
12. Знайдіть зайве речення
А- Здавалося, що то дзвенить золото сонця.
Б-З дороги видно було, як вився у низині кривульками глибокий та каламутний Прут.
В-Довго чаруватимуть своєю піснею бурхливі потоки, що течуть із гір на долину.Вы находитесь на странице вопроса "У якому реченні правильно вжито конструкцію не дивлячись?", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.