Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 847 вопросов и 6 433 915 ответов!

5 безсполучникових складних речень

5-9 класс

Rrt87 10 дек. 2013 г., 16:34:21 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
937522
10 дек. 2013 г., 17:22:39 (3 года назад)

Літо дбає — зима поїдає. Люди до неї говорять — не чує, не слухає.

Ответить

Другие вопросы из категории

Укажіть речення, в якому вжито присвійний займенник Укажіть речення, в якому вжито присвійний займенник:

1. Друзі привітали її з днем народження.
2. У змаганнях брали участь її діти.
3. Хлопчик зачепив його ненавмисне.
4. Його приваблює математика.

В одному бідоні було 24 л молока, а в іншому на 19 літрів більше.

Постав запитання так, щоб задача розв"язувалась у дві дії. Розвяжи її і запиши відповідь.

Читайте также

Виберіть правильний синтаксичний аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з

двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок.

1.Виберіть безсполучникове складне речення. А)Дмухнув вітер поняд ставом - і сліду не стало. Б)Людині треба, щоб ххх робота залишалася після неї самої

жити. В)Ми не лукавили з тобою,ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Г)Луги,струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. ____________________________________________________________________________________ 2.)Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий звязок - простиставлення подій і явищ. А)Мати вірила;земля усе знає; Б)Два голуби гудуть, голубка туркоче. В)Подивилась ясно - заспівали скрипки. Г)Не русалонька блукає - то дівчина ходить. ____________________________________________________________________________________. 3)Вибіріть речення,яке відповідає схемі [ ] - [ ] . ) (розділові знаки пропущено). А)Ще сонячні промені сплять досвітні огні вже горять. Б)Вітер віє на долину колише билину рід до роду листи пише та на Україну. В)Явір зелененький на воду схилився козак молоденький сильно зажурився. Г)Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде. __________________________________________________________________________________ 4.Позначте речення, у якому допущено пункутуаційну помилку. А)Не візмешся за роботу, робота сама не зробиться. Б)Мрія ставала дійсність, дійсність була схожа на мрію В)Шумить вода, весною повіва, земля квіточки викида. Г)Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини. ___________________________________________________________________________________. 5)Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Бувать дивні на землі діла ____ серед зими черешня зацвіла. А)кома; Б)двокрапка; В)тире; Г)крапка з комою; ____________________________________________________________________________________. 6.Виберіть правильний синтаксичній аналіз речення. Не кидай іскри в попіл:cама згорить і село спалить. А)Безсполучникове складне речення,складається з двох простих (грам.основи: 1не кидай,2.згорить і спалить),смисловий звязок між частинами - протиставлення явищ. Б)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай іскри;2сама згорить і спалить.,смисловий звязок між частинами пояснення. В)Безсполучникове складне речення складається з двох простих (грам.основи: 1.не кидай;2,сама згорить і спалить.) смисловий звязок між частинами - пояснення. Г)Безсполучникове складне речення, складається з двох простих (граматичні основи: 1.не кидай;2.сама згорить і спалить)смисловий звязок між частинами - наслідок. 7.Установіть відповідність між безсполуч. складними реченнями та видом смислових відношень іхнімі частинами. 1.Одночаснысть подій; А)Плакала чорна троянда,біла троянда сміялась. 2.часова послідовність Б)Заходило сонце, у вузесеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечіря; 3.протиславлення явищ; В)Повіяв вітер по долині - пішла дібровою луна. 4.причинові; Г)Вбігаю в ліс - гриби; Д) Сонце зайшло,степові озера стала на якийсь час темно-червоними. 8.Установіть відповідність між складними безсполучникове реченнями та розділивими знаками, пропущених у них. 1.Кома А)Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. 2.двокрапка Б)З лісу шепче гілка з жита перепілка з широкого лиману журиться сопілка 3.тире В)Росла, Росла дівчинонька та й на порі стала ждала,ждала козаченька та й плакати стала. 4.крапка з комо. Г)Поети йдуть за горизонт поезія залишається з вічністью.

1)Установіть відповідність між схемами та безсполучниковими складними реченнями(розділові знаки пропущено)

1.[ ]-[ ],[ ]
2.[ ],[ ],[ ]
3.[ ]:[ ]
4.[ ]:[ ],[ ],[ ].
А)Сім*я вечеря біля хать вечірня зіронька встае дочка вечерять подае.
Б)У всякого своя доля і свій шлях широкий той мурує той руйнує той неситим оком за край світа зазирає.
В)Поглянув я на ягнята не мої ягнята.
Г)Умовк Кобзар сумуючи щось руки не грають.
Д)Зійде сонце утру сльози ніхто не побачить.
2)Прочитати текс та виконати завдання.
(1)Восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію.(2)Сиротіють без них степи й небеса,сиротіють людскі душі.(3)Зима,білі сніги,метуть хурделиці,січе пороша,від морозу лунко тріскається лід на річці.(4)Де забарилась весна,чому не квапится в рідні краї?(5)Та ось повернулась із вирію весна,а з нею і жайворонки.(6)Прилетіли не самі,а разом із своїми піснями.(7)Ось злетіли птахи з піднебес і зазвучали пісні-одна,друга,третя!
1.Позначте всі безсполучникові складні речення.
2.Позначте речення,ускладнені однорідними членами.

Здесь мало там просто варианты ответов 7 -6 заданий хотя бы что то хотя ыб одное Які безсполучникові складні речення можуть

мати більше двох частин у своєму складі?

Яка інтонація не характерна для безсполучникового складного речення з

неоднорідними частинами?

Для яких стилів характерне вживання складних речень із із сполучниковим зв'язком?

Позначте безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами

1.Багряний лист в гаях кружля , шумлять отави молодо

2.Шелестіли верби , щебетали ластівки над стріхою

3.Принишк і сховався вітер - глибока тиша залягла довколо.

4.Давно копита відгучали , уже й пропав й за ними слід.

Позначте безсполучникові складні речення в яких замість коми слід поставити двокрапку

1.На гілці сидів шпак і співав,він нікого не боявся , заливався на все горло.

2.Погляд хлопця відхилений до сусіднього дворища ,там?-голосно кричав.

3.Подивись , шляхів нема, а тільки де-не-де поплутані стежинки

4.Рум'яна осінь хилить віти, горіхи сохнуть на ліщині.

Укажіть безсполучникові складні речення в яких не можна доповнити кількість частин

1.Шелестить пожовкле листя , гуляють хмри

2.Люди до неї говорять , не чує

3.Не витріщиш очі-вивернеш калитку

4.Не шукай долі , шукай волі

Укажіть речення в яких розділові знаки поставлені неправильно

1.Коли він торкався смичком до струни скрипки,все на світі зникало і залишалася тільки музика

2.Колисав мою колискузвук підгірської трембіти ,що від неї зорі меркнуть і росою плачуть квіти

3.Було тихо , а то й вітерець знявся ,почало колесом сніг крутити

4.Ліс великий , але грибів немає:ростуть серед дубів.

9. Установіть відповідність між схемами та безсполучниковими складними реченнями (розділові знаки пропущено). 1. [],[],[],[]. 2. [];[], []. 3. []:[].

4. []:[],[],[]. A) Сам знаєш сім разів одміряй один раз одріж (А. Шиян). Б) Заливається флейта трубить з переливами трубач рявкає бас гуде баритон (Остап Вишня). В) Темна ніч знялася, розіслалася над землею Ратієв- іцина з зеленої зробилася чорна одні верхів’я високого дерева ще горіли (Панас Мирний). Г) Прокотився грім з розгоном грають блискавок шаблі пахне морем і озоном від притихлої землі (М. Рильський). Д) І пригадалося йому дитинство над водами хиляться лози лелека пливе в висоті (М. Рильський). Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього Річка життя (1) Життя – як вода: воно спливає непомітно. (2) Ось недавно ж, либонь, починався струмок твого дитинства, спокійний, сонцем освітлений, починався радісно й безжурно. (3) Далі струмок той обертався на річку – юність бурунами завирувала. (4) Води побільшало, глибини зросло. (5) Далі подивишся: поспокійнішала течія, утомившись, вже не шумить вода, не б’ється сердито у високі береги: молодість минула, старість іще не надійшла. (6) Й покотиться річка твого життя до безбрежного моря… (7) Та ніколи не зникне вона в ньому безслідно, мов краплина. (За Є. Гуцалом) 10. Позначте всі безсполучникові складні речення. 11. Позначте речення, ускладпені відокремленими означеннями та обставинами.Вы находитесь на странице вопроса "5 безсполучникових складних речень", категории "українська мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "українська мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.